Rendezvényeink

<< Vissza

Csendes Téli Esték
Időpont: 2010.02.27. 17:00
Helyszín: Régi bölcsöde épületében
Dr. Horváth László és Kreisch Mihály a „Magyar Hősök Tölgyfaligete” címmel tart fílmvetítéssel egybekötött beszámolót a magyar hősök vértói emlékhelyének felállításáról.

Az eseményről a Bakér Mentében a következő tudósítást olvashattuk:
"A Magyarok Szövetsége szegedi csoportja elhatározta, hogy a Vértó mellett létrehozza a Magyar Hősök Tölgyfaligetét. Nyolc fa ültetését és kopjafa állítását tervezték, amely közül az egyik Baján kagán, a bábonyi erdőben nyugvó avarkori vezér emlékét örökíti meg. Emiatt kapott meghívást az eseményre Kunszentmiklós, s városunkat a polgármester más elfoglaltsága miatt dr. Horváth László és Kreisch Mihály képviselők, bizottsági elnökök képviselték. Jelen volt Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke is.
Az első tölgyfa és kopjafa Kossuth Lajos, a második Rákóczi Ferenc, a harmadik Dobó István, a negyedik Zrínyi Miklós, az ötödik Hunyadi János, a hatodik Bocskai István, a hetedik Baján kagán, a nyolcadik Zrínyi Ilona emlékét őrzi. A Kegyelet és az emlékezés koszorúit a szegedi és más városokbeli, illetve székelyföldi, vajdasági és felvidéki küldöttek helyezték el. A hetedik emlékoszlopnál dr. Horváth László mondott rövid beszédet.
Ebben méltatta Baján kagánt, aki az avarok fénykorának legnagyobb vezéralakja volt, s mint tudjuk, Európa leggazdagabb avarkori sírját találták meg Kunbábonyban. Kiemelte azt, ahogyan összetartotta népét, ami követendő példa lehet ma is éppúgy, mint az ősök tisztelete. A két miklósi képviselő végül Bábonyról vitt földdel takarta be a tölgyfa tövét, majd a táltos az ősi magyar szertartás szerint megáldotta a fát és az emlékoszlopot."

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.