<< Vissza

Közgyűlés
2019.04.08. 21:30, írta: Ludányi András, rovat: EGYESÜLETÜNK ÉLETE
A Puszta Hangja Egyesület elnöke rövidesen összehívja az egyesület tagjait a soron következő közgyűlésre.

Vonatkozó törvények értelmében kiegészítő javaslatételi lehetőséget kell biztosítani a tagok számára. Erről alapszabályunk az alábbiak szerint rendelkezik:

36. § (1) Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a rendes közgyűlés napirendi pontjára kiegészítő javaslatot tehessenek, a kiegészítő javaslat indoklásával.

(2) Az elnök a meghívó kiküldése előtt 5 nappal értesíti a tagokat a közgyűlés időpontjáról és a várható napirendi pontokról.

(3) Az előzetes értesítéseket e-mailban (kivéve, ha a tag másként rendelkezik) kell megküldeni és az egyesület honlapján is közzé kell tenni.

(4) Javaslatokat írásban a titkárhoz kell benyújtani.

(5) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Az ülés várható ideje: 2019. április 27. (Pontos időpontot a meghívóban közöljük.)

Az ülés helye: Szemmiklósi Fogadó

Tervezett napirendi pontok:

 1. Vezetőség beszámolója az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.

Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök

 1. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.

Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető

 1. Ellenőrző Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.

Előterjesztő: Honti Roland bizottság elnöke

 1. Fegyelmi Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.

Előterjesztő: Dinnyésné Mészáros Irén bizottság elnöke

 1. Tagszervezetek munkájának megvitatása.

Előterjesztő: Ludányi András

 1. 2018-évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet megvitatása, elfogadása.

Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök

 1. 2019-évre tervezett rendezvények megvitatása.

Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök

 1. 2019-évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása.

Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető

 1. Elnök, elnökségi tagok, ellenőrző bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása.

Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök

 1. Közösségi ház bérlése

Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök

 1. Tagdíj összegének megállapítása, elmaradt tagdíjak rendezése.

Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök

 1. Egyéb ügyek, bejelentések.

Kunszentmiklós, 2019. április 8.

                                                                                                          Dinnyés Zoltán

                                                                                                                  Elnök