<< Vissza

Előzetes értesítés Közgyűlés összehívásáról
2018.05.01. 21:28, írta: Ludányi András, rovat: EGYESÜLETÜNK ÉLETE
A Puszta Hangja Egyesület elnöke rövidesen összehívja az egyesület tagjait a soron következő közgyűlésre. Vonatkozó törvények értelmében kiegészítő javaslatételi lehetőséget kell biztosítani a tagok számára. Erről alapszabályunk az alábbiak szerint rendelkezik:

36. § (1) Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a rendes közgyűlés napirendi pontjára kiegészítő javaslatot tehessenek, a kiegészítő javaslat indoklásával.

(2) Az elnök a meghívó kiküldése előtt 5 nappal értesíti a tagokat a közgyűlés időpontjáról és a várható napirendi pontokról.

(3) Az előzetes értesítéseket e-mailban (kivéve, ha a tag másként rendelkezik) kell megküldeni és az egyesület honlapján is közzé kell tenni.

(4) Javaslatokat írásban a titkárhoz kell benyújtani.

(5) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Az ülés várható ideje: 2018. május 18. (Pontos időpontot a meghívóban közöljük.)

Az ülés helye: Kossuth Lajos út 7.  (Még változhat)

Tervezett napirendi pontok:

  1. Vezetőség beszámolója az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.

Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök

  1. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.

Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető

Ellenőrző Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.

Előterjesztő: Honti Roland bizottság elnöke

  1. Fegyelmi Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.

Előterjesztő: Dinnyésné Mészáros Irén bizottság elnöke

Tagszervezetek munkájának megvitatása

Előterjesztő: Ludányi András

  1. 2016-évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet  módosítása.

Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök

  1. 2017-évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet  megvitatása, elfogadása.

Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök

  1. Tervezett rendezvények megvitatása.

Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

  1. 2017-évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása.

Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető

  1. Egyéb ügyek, bejelentések

Kunszentmiklós, 2018. május 2.

                                                                                                          Dinnyés Zoltán

                                                                                                                  Elnök