Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Elnök megválasztása
Határozat száma: EB7/15.V.23.

Határozat:
Bizottság 2 igen, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Ellenőrző Bizottság megválasztja elnökének Honti Rolandot.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: EB7/15.V.23.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Elnök megválasztása
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: EB6/15.V.23.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság megbízza Honti Rolandot a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Az Egyesület működésének ellenőrzése
Határozat száma: EB5/15.V.02.

Határozat:
A Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a Puszta Hangja Egyesület pénztára szabályosan működik. Az iratok kezelése, nyilvántartása rendben van.
Tárgy: 2015. évi költségvetés
Határozat száma: EB4/15.V.02.

Határozat:
A Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Ellenőrző Bizottság a Puszta Hangja Egyesület 2015-évi költségvetését megtárgyalta, a közgyűlés felé azt elfogadásra ajánlja.
Tárgy: 2014-évi beszámoló és közhasznúsági melléklet
Határozat száma: EB3/15.V.02.

Határozat:
A Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Ellenőrző Bizottság a Puszta Hangja Egyesület 2013-évi beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét megtárgyalta, a közgyűlés felé azt elfogadásra ajánlja.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: EB2/15.V.02.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bizottság az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Beszámoló a Bizottság 2014-évi munkájáról.
2. 2014-évi beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása.
3. 2015-évi költségvetés megvitatása.
4. Az egyesület pénztár- és iratkezelésének ellenőrzése
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: EB1/15.V.02.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bizottság megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.