Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Az Egyesület működésének ellenőrzése
Határozat száma: EB5/13.V.25.

Határozat:
A Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a Puszta Hangja Egyesület pénztára szabályosan működik. Az iratok kezelése, nyilvántartása rendben van.
Tárgy: 2013. évi költségvetés
Határozat száma: EB4/13.V.25.

Határozat:
A Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Ellenőrző Bizottság a Puszta Hangja Egyesület 2012-évi költségvetését megtárgyalta, a közgyűlés felé azt elfogadásra ajánlja.
Tárgy: 2012-évi beszámoló és közhasznúsági melléklete.
Határozat száma: EB3/13.V.25.

Határozat:
A Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Ellenőrző Bizottság a Puszta Hangja Egyesület 2012-évi beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét megtárgyalta, a közgyűlés felé azt elfogadásra ajánlja.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: EB2/13.V.25.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bizottság az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Beszámoló a Bizottság 2012-évi munkájáról.
2. 2012-évi beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása.
3. 2013-évi költségvetés megvitatása.
4. Az egyesület pénztár- és iratkezelésének ellenőrzése
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: EB1/13.V.25.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bizottság megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.