Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Az Elnök megválasztása
Határozat száma: EB8/12.V.19.

Határozat:
Bizottság 2 igen, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Ellenőrző Bizottság megválasztja elnökének Honti Rolandot.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: EB7/12.V.19.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Elnök megválasztása
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: EB6/12.V.19.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság megbízza Honti Rolandot a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Az Egyesület működésének ellenőrzése
Határozat száma: EB5/12.IV.18.

Határozat:
A Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a Puszta Hangja Egyesület pénztára szabályosan működik. Az iratok kezelése, nyilvántartása rendben van.
Tárgy: 2012. évi költségvetés
Határozat száma: EB4/12.IV.18.

Határozat:
A Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Ellenőrző Bizottság a Puszta Hangja Egyesület 2012-évi költségvetését megtárgyalta, a Közgyűlés felé azt elfogadásra ajánlja.
Tárgy: Közhasznúsági jelentés
Határozat száma: EB3/12.IV.18.

Határozat:
A Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Ellenőrző Bizottság a Puszta Hangja Egyesület 2011-évi közhasznúsági jelentését és annak mellékleteit, beleértve a mérleget is, megtárgyalta, a Közgyűlés felé azt elfogadásra ajánlja.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: EB2/12.IV.18.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bizottság az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Beszámoló a Bizottság 2011-évi munkájáról.
2. 2011-évi közhasznúsági jelentés megtárgyalása.
3. 2012-évi költségvetés megvitatása.
4. Az egyesület pénztár- és iratkezelésének ellenőrzése
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: EB1/12.IV.18.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bizottság megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.