Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Az Egyesület működésének ellenőrzése
Határozat száma: EB11/10.V.15.

Határozat:
A Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a Puszta Hangja Egyesület pénztára szabályosan működik. Az iratok kezelése, nyilvántartása rendben van.
Tárgy: Közhasznúsági jelentés
Határozat száma: EB10/10.V.15.

Határozat:
A Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Ellenőrző Bizottság a Puszta Hangja Egyesület 2009-évi közhasznúsági jelentését és annak mellékleteit, beleértve a mérleget is, megtárgyalta, a Közgyűlés felé azt elfogadásra ajánlja.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: EB9/10.V.15.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. 2009-évi közhasznúsági jelentés megtárgyalása.
2. Az egyesület pénztár- és iratkezelésének ellenőrzése
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: EB8/10.V.15.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság megbízza Vajda Tíbornét a jegyzőkönyv vezetésével.