Határozatok

<< Vissza

Tárgy: EB7/09.V.30.
Határozat száma: Az Elnök megválasztása

Határozat:
Bizottság 2 igen, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Ellenörző Bizottság megválasztja Elnökének Molnár Jánost.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: EB6/09.V.30.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Az Elnök megválasztása
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: EB5/09.V.30.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság megbízza Vajda Tíborné a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Az egyesület működésének ellenőrzése
Határozat száma: EB4/09.V.02.

Határozat:
A Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a Puszta Hangja Egyesület pénztára szabályosan működik. Az iratok kezelése, nyilvántartása rendben van.
Tárgy: Közhasznúsági jelentés
Határozat száma: EB3/09.V.02.

Határozat:
A Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Ellenőrző Bizottság a Puszta Hangja Egyesület 2008-évi közhasznúsági jelentését és annak mellékleteit, beleértve a mérleget is, megtárgyalta, a Közgyűlés felé azt elfogadásra ajánlja.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: EB2/09.V.02.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. 2007-évi közhasznúsági jelentés megtárgyalása.
2. Az egyesület pénztár- és iratkezelésének ellenőrzése
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: EB1/09.V.02.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság megbízza Vajda Tibornét a jegyzőkönyv vezetésével.