Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Az egyesület működésének ellenőrzése
Határozat száma: EB04/08.III.29.

Határozat:
A Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a Puszta Hangja Egyesület pénztára szabályosan működik. Az iratok kezelése, nyilvántartása rendben van.
Tárgy: Közhasznúsági jelentés
Határozat száma: EB03/08.III.29.

Határozat:
A Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Ellenőrző Bizottság a Puszta Hangja Egyesület 2007-évi közhasznúsági jelentését megtárgyalta, a Közgyűlés felé azt elfogadásra ajánlja.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: EB2/08.III.29.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. 2007-évi közhasznúsági jelentés megtárgyalása.
2. Az egyesület pénztár- és iratkezelésének ellenőrzése
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: EB1/08.III.29.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság megbízza Dinnyés Zoltánt a jegyzőkönyv vezetésével.