Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Puszta Hangja Egyesület 2006-évi közhasznúsági jelentésének megtárgyalása
Határozat száma: EB 01/07.V.06.

Határozat:
Az Ellenörzõ Bizottség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Ellenörzõ Bizottság a Puszta Hangja Egyesület 2006-évi közhasznúsági jelentését megtárgyalta, a Közgyûlés felé azt elfogadásra ajánlja.