Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Alapszabály módosítása.
Határozat száma: Kgy 38/15.VI.13.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az alapszabály módosítását megvitatta, azt a beterjesztett formában elfogadta.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy 37/15.VI.13.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Alapszabály módosítása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Egyéb ügyek.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv és Alapszabály hitelesítésére
Határozat száma: Kgy 36/15.VI.13.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Dinnyésné Mészáros Irént és Schönfeld Tibort a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy 35/15.VI.13.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Az Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy 34/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés tikos szavazat során 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
számú határozat
Tárgy:
A Közgyűlés úgy határoz, hogy Dinnyésné Mészáros Irént, Ludányiné Szinai Bernadettet és Ludányi Andrást megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának.
Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy 33/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés tikos szavazat során 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Lipcseiné Joború-Kunstár Zsuzsannát, Honti Rolandot és Székely Gábort megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának.
Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Vezetőségi tagjainak megválasztása.
Határozat száma: Kgy 32/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés tikos szavazat során 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Ludányi Andrásnét, Ludányi Andrást, Szentgyörgyi Mária Juditot, Dr. Szilágyi Lászlót megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Vezetőségi tagjának.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Egyesület elnökének megválasztása
Határozat száma: Kgy 31/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Dinnyés Zoltánt megválasztja a Puszta Hangja Egyesület elnökének.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Kgy 30/15.V.23.
Határozat száma: Szavazatszámláló Bizottság meg

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Schönfeld Tibort, tagjainak Kiss Bernadettet és Ludányi Zsoltot.
Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Ludányiné Szinai Bernadett jelölése
Határozat száma: Kgy 29/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 14 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Ludányiné Szinai Bernadett jelölését Fegyelmi Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Ludányi András jelölése
Határozat száma: Kgy 28/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 14 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Ludányi András jelölését Fegyelmi Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Dinnyésné Mészáros Irén jelölése
Határozat száma: Kgy 27/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 14 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Kgy 27/15.V.23. számú határozat
Tárgy: Dinnyésné Mészáros Irén jelölése
A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Dinnyésné Mészáros Irén jelölését Fegyelmi Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Székely Gábor jelölése
Határozat száma: Kgy 26/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 14 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Székely Gábor jelölését Ellenőrző Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Lipcseiné Joború-Kunstár Zsuzsanna jelölése
Határozat száma: Kgy 25/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Lipcseiné Joború-Kunstár Zsuzsanna jelölését Ellenőrző Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Honti Roland jelölése
Határozat száma: Kgy 24/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Honti Roland jelölését Ellenőrző Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Dr. Szilágyi László jelölése
Határozat száma: Kgy 23/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 14 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Szilágyi László jelölését vezetőségi tagnak.

Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Szentgyörgyi Mária Judit jelölése
Határozat száma: Kgy 22/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 15 igen szavazat az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Szentgyörgyi Mária Judit jelölését vezetőségi tagnak.
Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Ludányi András jelölése
Határozat száma: Kgy 21/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 14 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Ludányi András jelölését vezetőségi tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Ludányi Andrásné jelölése
Határozat száma: Kgy 20/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 14 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Ludányi Andrásné jelölését vezetőségi tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Dinnyés Zoltán jelölése
Határozat száma: Kgy 19/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 14 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Dinnyés Zoltán jelölését az elnöki posztra.

Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Levezető elnök választása.
Határozat száma: Kgy 18/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés megválasztja Balogh Mihályt levezető elnöknek.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Felhatalmazás a 2015-évi költségvetés módosítására.
Határozat száma: Kgy 17/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy felhatalmazza a Vezetőséget a 2015-évi költségvetés szükségszerű módosítására, új fejezet nyitására, meglévő visszavonására.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2015. december 31.
Tárgy: 2015-évi költségvetés.
Határozat száma: Kgy 16/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2015-évi költségvetést a beterjesztett formában elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2015. december 31.
Tárgy: 2014-évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása.
Határozat száma: Kgy 15/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2014-évi pénzügyi beszámolót a beterjesztett formában elfogadja.
2. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2014-évi közhasznúsági mellékletet a beterjesztett formában elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Fegyelmi Bizottság beszámolója.
Határozat száma: Kgy 14/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Fegyelmi Bizottság munkájáról elhangzott beszámolót elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Ellenőrző Bizottság beszámolója.
Határozat száma: Kgy 13/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Ellenőrző Bizottság munkájáról elhangzott beszámolót elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Határozat száma: Kgy 12/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az egyesület pénzügyi helyzetéről és a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Ludányi András gazdasági vezető
Tárgy: Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Határozat száma: Kgy 11/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Elnök beszámolóját az előző Közgyűlés óta végzett munkáról a elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy 10/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Vezetőség beszámolója az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Honti Roland bizottság elnöke
4. Fegyelmi Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyésné Mészáros Irén bizottság elnöke
5. 2014-évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet megvitatása, elfogadása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
6. 2015-évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
7. Elnök, vezetőségi tagok, ellenőrző bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
8. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv és Alapszabály hitelesítésére
Határozat száma: Kgy 09/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Dinnyésné Mészáros Irént és Székely Gábort a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy 08/15.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Évközben felmerülő rendezvények megszervezése
Határozat száma: Kgy 07/15.III.07.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés felhatalmazza a Vezetőséget, hogy a Kgy 06/15.III.07. számú határozatban jóváhagyott rendezvényeken felül más rendezvény megszervezéséről saját hatáskörében döntsön.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: 2015. évre tervezett programok.
Határozat száma: Kgy 06/15.III.07.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2015-ben az alábbi programokat kívánja megszervezni:
Fotókiállítás régi kunszentmiklósi fotókból,
Kézműves foglakozások négy alkalommal,
Március 14-én megemlékezések,
Temetőben a 48-49-es hőseink sírjainak felkeresése,
Katonadalok II.,
Csendes esték szervezése,
Író-olvasó találkozók szervezése,
Gyermeknap,
Szenmiklósi Napokon szombat délelőtti programok szervezése,
Nóta és népdal estek 3 alkalommal (Schönfeld Tiborék),
Nótabál (Kiss József Daloskör szervezésében),
Emléktábla elhelyezése a kunszentmiklósi helytörténészeknek és hagyományápolóknak.

Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: 2015. december 31.
Tárgy: Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Határozat száma: Kgy 05/15.III.07.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az egyesület pénzügyi helyzetéről és a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Ludányi András gazdasági vezető
Tárgy: Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Határozat száma: Kgy 04/15.III.07.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja a vezetőség beszámolóját az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy 03/15.III.07.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Vezetőség beszámolója az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. 2015-évre tervezett rendezvények megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
5. Egyéb ügyek, bejelentések.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy 01/15.III.07.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.