Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Alapszabály módisítása
Határozat száma: Kgy 27/14.X.08.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az alapszabály módosítását megvitatta, azt a beterjesztett formában elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Határozat száma: Kgy 26/14.X.08.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az egyesület pénzügyi helyzetéről és a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Ludányi András gazdasági vezető
Tárgy: Beszámoló az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
Határozat száma: Kgy 25/14.X.08.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Elnök beszámolóját az előző közgyűlés óta végzett munkáról elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy 24/14.X.08.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Vezetőség beszámolója az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. Alapszabály módosításának megvitatása, a módosított alapszabály elfogadása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
4. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv és az új alapszabály hitelesítésére
Határozat száma: Kgy 23/14.X.08.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Dinnyésné Mészáros Irént és Szentgyörgyi Mária Juditot a jegyzőkönyv és az új alapszabály hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy 22/14.X.08.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Felhatalmazás a 2014-évi költségvetés módosítására.
Határozat száma: Kgy 21/14.V.24.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy felhatalmazza a Vezetőséget a 2014-évi költségvetés szükségszerű módosítására, új fejezet nyitására, meglévő törlésére.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2014. december 31.
Tárgy: 2014-évi költségvetés.
Határozat száma: Kgy 20/14.V.24.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2014-évi költségvetést a beterjesztett formában elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2014. december 31.
Tárgy: 2013-évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása.
Határozat száma: Kgy 19/14.V.24.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2013-évi beszámolót a beterjesztett formában elfogadja.
2. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2013-évi közhasznúsági mellékletet a beterjesztett formában elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Fegyelmi Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Határozat száma: Kgy 18/14.V.24.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja a Fegyelmi Bizottság beszámolóját.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Ellenőrző Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Határozat száma: Kgy 17/14.V.24.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja az Ellenőrző Bizottság beszámolóját.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Határozat száma: Kgy 16/14.V.24.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az egyesület pénzügyi helyzetéről és a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Ludányi András gazdasági vezető
Tárgy: Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Határozat száma: Kgy 15/14.V.24.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Elnök beszámolóját az előző Közgyűlés óta végzett munkáról elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy 14/14.V.24.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Vezetőség beszámolója az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Honti Roland bizottsági elnök
4. Fegyelmi Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Honti Roland bizottsági elnök
5. 2013-évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet megvitatása, elfogadása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
6. 2014-évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
7. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: Kgy 13/14.V.24.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Székely Gábort és Szentgyörgyi Mária Juditot a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy 12/14.V.24.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Alapszabály módosítása.
Határozat száma: Kgy 11/14.II.08.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az alapszabályra tett módosítási javaslatokat elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: 2014. március 10.
Tárgy: Nóta és népdal körök, népzenei együttesek létrehozása és működtetése.
Határozat száma: Kgy 10/14.II.08.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nóta és népdal köröket, népzenei együttest kíván létrehozni és működtetni.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: 2014. március 10.
Tárgy: Évközben felmerülő rendezvények megszervezése
Határozat száma: Kgy 09/14.II.08.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés felhatalmazza a Vezetőséget, hogy a Kgy 08/14.II.08. számú határozatban jóváhagyott rendezvényeken felül más rendezvény megszervezéséről saját hatáskörében döntsön.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: 2014. évre tervezett programok.
Határozat száma: Kgy 08/14.II.08.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2014-ben az alábbi programokat kívánja megszervezni:
1. Csendes // Téli ~ Tavaszi ~ Nyári ~ Őszi // Esték
2. Író-olvasó találkozó: Minden hónap első szombat, januártól novemberig (11 alkalom).
3. Városi gyermeknap Június 1-én
4. Nótaest katona dalokkal Június 21-én.
5. Karácsonyi ünnepi műsor: december 20-án
6. Emléknapok szervezése:
· Krúdi Gyula emléknap Május 17-én,
· Hősök napja, Május utolsó vasárnapja,
· Nemzeti összetartozás napja Június 4-én,
· ’56-os forradalom leverésének emléknapja November 3-án.
7. Kiállítások:
· Kunszentmiklóson készült régi fotókból kiállítás.
· Fotókiállítás a Montegrappai megemlékezéseken készült fotókból.
· Szőke Ferenc festményeiből kiállítás.
8. Részvétel a MOGY szervezésében: Augusztus
9. Rovásírásos helységnévtáblák festése: Tavasszal
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: 2014. december 31.
Tárgy: Diószegi emléknap szervezése.
Határozat száma: Kgy 07/14.II.08.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy
1. emléknapot kíván szervezni Diószegi Balázs születésének 100 éves évfordulója alkalmából.
2. emléktáblát kíván elhelyezni Diószegi Balázs szülőházán.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: 2014. május 30.
Tárgy: Fotókiállítás a Hősök Napján.
Határozat száma: Kgy 06/14.II.08.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Hősök Napja alkalmából kiállítást kíván rendezni a montegrappai megemlékezéseken készült fotókból.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: 2014. május 30.
Tárgy: Beszámoló az Egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Határozat száma: Kgy 05/14.II.08.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az egyesület pénzügyi helyzetéről és a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Ludányi András gazdasági vezető
Tárgy: Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Határozat száma: Kgy 04/14.II.08.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja a vezetőség beszámolóját az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy 03/14.II.08.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Vezetőség beszámolója az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. 2014-évre tervezett rendezvények megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
4. Alapszabály módosítása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
5. Egyéb ügyek, bejelentések.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv és az új Alapszabály hitelesítésére
Határozat száma: Kgy 02/14.II.08.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Dinnyésné Mészáros Irént és Székely Gábort a jegyzőkönyv és az új Alapszabály hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy 01/14.II.08.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.