Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Évközben felmerülő rendezvények megszervezése
Határozat száma: Kgy 09/13.IV.06.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés felhatalmazza a Vezetőséget, hogy Kgy 08/13.IV.06. számú határozatban jóváhagyott rendezvényeken felül más rendezvény megszervezéséről saját hatáskörében döntsön.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: 2013. évre tervezett rendezvények.
Határozat száma: Kgy 08/13.IV.06.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2013-ban az alábbi rendezvényeket kívánja megszervezni:
Csendes // Téli ~ Tavaszi ~ Nyári ~ Őszi // Esték,
Városi gyermeknap,
Kemence ünnepe,
Énekkari és népzenei találkozó,
Kiállítások:
Emléknapok szervezése:
Egyéb:
• Hőseink nyomában: Séta a fölszögi temetőben. Katonasírok felkutatása.
• Emléktábla elhelyezése a Virágh Gedeon utcában.
• a „Megkövetünk Petőfi” című film vetítése.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: 2013. december 31.
Tárgy: „Megkövetünk Petőfi” című film vetítése.
Határozat száma: Kgy 07/13.IV.06.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy levetíti a „Megkövetünk Petőfi” című filmet.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: 2013. október 30.
Tárgy: Tagdíj összegének a megállapítása
Határozat száma: Kgy 06/13.IV.06.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem kíván változtatni a tagdíj összegén.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: azonnal
Tárgy: Beszámoló az Egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Határozat száma: Kgy 05/13.IV.06.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az egyesület pénzügyi helyzetéről és a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Ludányi András gazdasági vezető
Tárgy: Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Határozat száma: Kgy 04/13.IV.06.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja a vezetőség beszámolóját az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy 03/13.IV.06.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Vezetőség beszámolója az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. Tagdíj mértékének megállapítása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
4. 2013-évre tervezett rendezvények megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
5. Alapszabály módosításának előkészítése.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
6. Egyéb ügyek, bejelentések.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: Kgy 02/13.IV.06.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Lipcseiné Joború-Kunstár Zsuzsannát és Ludányiné Szinai Bernadettet a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy 01/13.IV.06.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.