Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Az Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy 37/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Dinnyésné Mészáros Irént megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának.
Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Alapszabály módosítása.
Határozat száma: Kgy 46/12.VII.14.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés úgy határoz, hogy az alapszabály módosítása tárgyban hozott, Kgy.41/12.V.19. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Közgyűlés az Alapszabály:
1. I. fejezet 3. pontjában helyi hatókör helyett területi hatókört jelöl meg,
2. II. fejezet 1. pontjában az egyesület céljai elérése érdekében végzett tevékenységek közé felveszi a közösségi ház üzemeltetését,
3. IV. fejezet 1.7, 2.2, 2.3 és a 2.4 pontját, valamint a VII. fejezetet nem kívánja módosítani.
Felelős: Elnök
Határidő: 2012. szeptember 12.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy 45/12.VII.14.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Alapszabály módosítása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv és Alapszabály hitelesítésére
Határozat száma: Kgy 44/12.VII.14.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Dinnyésné Mészáros Irént és Székely Gábort a jegyzőkönyv és a módosított Alapszabály hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy 43/12.VII.14.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Műveltségi vetélkedő rendezése
Határozat száma: Kgy 43/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés úgy határoz, hogy megbízza a vezetőséget és Honti Rolandot, hogy vizsgálják meg az „Ide nekem az oroszlánt is!” című műveltségi vetélkedő megrendezésének lehetőségét.
Felelős: Elnök
Határidő: 2012. december 30.
Tárgy: Emléktáblák elhelyezése.
Határozat száma: Kgy 42/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés:
1. úgy határoz, hogy a történelmi személyekről elnevezett utcák elején emléktáblát kíván elhelyezni.
2. felhatalmazza a vezetőséget, hogy a szükséges előkészületeket megtegye, a költségvetést módosítsa.
Felelős: Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: Alapszabály módosítása.
Határozat száma: Kgy 41/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés úgy határoz, hogy az alapszabályra tett módosítási javaslatokat elfogadja.
Felelős: Elnök
Határidő: Július 20.
Tárgy: Az Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy 40/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Ludányiné Szinai Bernadettet megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának.
Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy 39/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Ludányi Zsoltot nem választja meg a Puszta Hangja Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának.
Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy 38/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Ludányi Andrást megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának.
Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy 36/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Vajda Tibornét megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy 35/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
számú határozat
Tárgy: Az Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának megválasztása.
A Közgyűlés úgy határoz, hogy Székely Gábort megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának.
Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy 34/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés tikos szavazat során 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Honti Rolandot megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának.
Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Vajda Tiborné jelölése
Határozat száma: Kgy 33/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 6 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Vajda Tiborné jelölését Fegyelmi Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Ludányiné Szinai Bernadett jelölése
Határozat száma: Kgy 32/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 12 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Ludányiné Szinai Bernadett jelölését Fegyelmi Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Ludányi Zsolt jelölése
Határozat száma: Kgy 31/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Ludányi Zsolt jelölését Fegyelmi Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Ludányi András jelölése
Határozat száma: Kgy 30/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 12 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Ludányi András jelölését Fegyelmi Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Honti Roland jelölése
Határozat száma: Kgy 29/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 6 igen, 1 nem szavazat, 6 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el Honti Roland jelölését Fegyelmi Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Képli Barbara jelölése
Határozat száma: Kgy 28/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 6 igen, 5 nem szavazat, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el Képli Barbara jelölését Fegyelmi Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Dinnyésné Mészáros Irén jelölése
Határozat száma: Kgy 27/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 12 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Dinnyésné Mészáros Irén jelölését Fegyelmi Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Vajda Tiborné jelölése
Határozat száma: Kgy 26/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Vajda Tiborné jelölését Ellenőrző Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Székely Gábor jelölése
Határozat száma: Kgy 25/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 12 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Székely Gábor jelölését Ellenőrző Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Honti Roland jelölése
Határozat száma: Kgy 24/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 9 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Honti Roland jelölését Ellenőrző Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Képli Barbara jelölése
Határozat száma: Kgy 23/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 5 igen, 5 nem, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el Képli Barbara jelölését Ellenőrző Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Bersinger Ralf jelölése
Határozat száma: Kgy 22/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 2 igen, 7 nem, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el Bersinger Ralf jelölését Ellenőrző Bizottsági tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Vezetőségi tagjainak megválasztása.
Határozat száma: Kgy 21/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés tikos szavazat során az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Ludányi Andrásnét, Ludányi Andrást, Szentgyörgyi Mária Juditot, Dr. Szilágyi Lászlót megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Vezetőségi tagjának.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Egyesület elnökének megválasztása
Határozat száma: Kgy 20/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Dinnyés Zoltánt megválasztja a Puszta Hangja Egyesület elnökének.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.
Határozat száma: Kgy 19/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Balogh Mihályt, Ludányiné Szinai Bernadettet és Ludányi Zsoltot.
Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Dr. Szilágyi László jelölése
Határozat száma: Kgy 18/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Szilágyi László jelölését vezetőségi tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Székely Gábor jelölése
Határozat száma: Kgy 17/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 4 igen, 5 nem szavazat, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem fogadja el Székely Gábor jelölését vezetőségi tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Szentgyörgyi Mária Judit jelölése
Határozat száma: Kgy 16/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Szentgyörgyi Mária Judit jelölését vezetőségi tagnak.
Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Ludányi András jelölése
Határozat száma: Kgy 15/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Ludányi András jelölését vezetőségi tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Ludányi Andrásné jelölése
Határozat száma: Kgy 14/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Ludányi Andrásné jelölését vezetőségi tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Honti Roland jelölése
Határozat száma: Kgy 13/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 9 igen, 2 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Honti Roland jelölését vezetőségi tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Dinnyés Zoltán jelölése
Határozat száma: Kgy 12/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 8 igen, 3 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Dinnyés Zoltán jelölését vezetőségi tagnak.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Dinnyés Zoltán jelölése
Határozat száma: Kgy 11/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Dinnyés Zoltán jelölését az elnöki posztra.
Felelős: Levezető elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Levezető elnök választása.
Határozat száma: Kgy 10/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés megválasztja Balogh Mihályt levezető Elnöknek.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Felhatalmazás a 2012-évi költségvetés módosítására.
Határozat száma: Kgy 09/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy felhatalmazza a Vezetőséget a 2012-évi költségvetés szükségszerű módosítására, új fejezet nyitására, meglévő visszavonására.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: 2012. december 31.
Tárgy: 2012-évi költségvetés.
Határozat száma: Kgy 08/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2012-évi költségvetést a beterjesztett formában elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2012. december 31.
Tárgy: Mérleg és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása.
Határozat száma: Kgy 07/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a mérleget a beterjesztett formában elfogadja
2. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a közhasznúsági jelentést a beterjesztett formában elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Ellenőrző Bizottság beszámolója.
Határozat száma: Kgy 06/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Ellenőrző Bizottság munkájáról elhangzott beszámolót elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Beszámoló az Egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Határozat száma: Kgy 05/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Egyesület pénzügyi helyzetéről és a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Ludányi András gazdasági vezető
Tárgy: Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Határozat száma: Kgy 04/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Elnök beszámolóját az előző Közgyűlés óta végzett munkáról a elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy 03/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Vezetőség beszámolója az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Vajda Tiborné bizottsági elnök
4. 2011-évi mérleg és a Közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
5. 2012-évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
6. Elnök, Vezetőségi tagok, Ellenőrző Bizottsági tagok és a Fegyelmi Bizottsági tagok megválasztása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
7. Alapszabály módosítása
Előterjesztő: egyesület elnöke
8. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv és Alapszabály hitelesítésére
Határozat száma: Kgy 02/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Dinnyésné Mészáros Irént és Honti Rolandot a jegyzőkönyv és a módosított Alapszabály hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy 01/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.