Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Kgy 42/12.V.19.
Határozat száma: Emléktáblák elhelyezése.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés:
1. úgy határoz, hogy a történelmi személyekről elnevezett utcák elején emléktáblát kíván elhelyezni.
2. felhatalmazza a vezetőséget, hogy a szükséges előkészületeket megtegye, a költségvetést módosítsa.
Felelős: Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: Az Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy 37/12.V.19.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Dinnyésné Mészáros Irént megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának.
Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Évközben felmerülő rendezvények megszervezése
Határozat száma: Kgy 28/11.XI.26.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés felhatalmazza a Vezetőséget, hogy Kgy 27/11.XI.26. számú határozatban jóváhagyott rendezvényeken felül más rendezvény megszervezéséről saját hatáskörében döntsön.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: 2011-évi programok
Határozat száma: Kgy 27/11.XI.26.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja a Vezetőség javaslatát az alábbi rendezvények megszervezésére:
„Szülőföldemen”,
Csendes… Esték,
Múzeumok Éjszakája,
Régi Idők Történetei
IV. Énekkari és Népzenei találkozó,
Kiállítások

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről
Határozat száma: Kgy 26/11.XI.26.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az egyesület pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Ludányi András gazdasági vezető
Tárgy: Tagi kölcsön felvétele
Határozat száma: Kgy 25/11.XI.26.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés felhatalmazza a Vezetőséget, hogy szükség esetén egyszázezer forint kamatmentes tagi kölcsönt vegyen fel. A felvett kölcsönt a támogatás megérkezését követően köteles visszafizetni.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Ludányi András gazdasági vezető
Tárgy: Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról
Határozat száma: Kgy 24/11.XI.26.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Elnök beszámolóját az előző Közgyűlés óta végzett munkáról elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy 23/11.XI.26.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Beszámoló az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. 2012-évre tervezett rendezvények megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
4. Egyéb ügyek, bejelentések
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: Kgy 22/11.XI.26.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányiné Szinai Bernadettet és Székely Gábort a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy 21/11.XI.26.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Az Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy 20/11.V.28.

Határozat:
Közgyűlés tikos szavazat során 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Ludányiné Szinai Bernadettet megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának.
Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Szavazatszámláló bizottság megválasztása.
Határozat száma: Kgy 19/11.V.28.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy szavatszámláló bizottság elnökének Szengyörgyi Mária Juditot, tagnak Dinnyésné Mészáros Irént választja meg.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Ellenőrző bizottsági tag jelölése.
Határozat száma: Kgy 18/11.V.28.

Határozat:
Közgyűlés 10 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Ludányiné Szinai Bernadettet jelöli ellenörző bizottsági tagnak.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Felhatalmazás a 2011-évi költségvetés módosítására.
Határozat száma: Kgy 17/11.V.28.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy felhatalmazza a Vezetőséget a 2011-évi költségvetés szükségszerű módosítására, új fejezet nyitására, meglévő törlésére.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2011 december 31.
Tárgy: 2011-évi költségvetés.
Határozat száma: Kgy 16/11.V.28.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2011-évi költségvetést a beterjesztett formában elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2011 december 31.
Tárgy: Mérleg és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása.
Határozat száma: Kgy 15/11.V.28.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2010-évi mérleget a beterjesztett formában elfogadja
2. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2010-évi közhasznúsági jelentést a beterjesztett formában elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről.
Határozat száma: Kgy 14/11.V.28.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Egyesület pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Ludányi András gazdasági vezető
Tárgy: Bizottságok beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Határozat száma: Kgy 13/11.V.28.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy
1. Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját az elmúlt évben végzett munkáról elfogadja.
2. A Fegyelmi Bizottság beszámolóját az elmúlt évben végzett munkáról elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Határozat száma: Kgy 12/11.V.28.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Elnök beszámolóját az előző Közgyűlés óta végzett munkáról elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy 11/11.V.28.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
2. Bizottsági Elnökök beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Bizottsági Elnökök
3. Beszámoló az Egyesület pénzügyi helyzetéről.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
4. 2010-évi mérleg és a közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
5. 2010-évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
6. Ellenőrző Bizottság tag választása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök.
7. Egyéb ügyek, bejelentések
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: Kgy 10/11.V.28.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dinnyésné Mészáros Irént a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy 9/11.V.28.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Közösségi ház üzemeltetése.
Határozat száma: Kgy 08/11.III.12.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy
1. bérleti szerződést kíván kötni az Önkormányzattal a Kossuth Lajos út 7. szám alatt található régi bölcsőde épületére.
2. az épületben más civil szervezetekkel közösen, civil közösségi házat kíván kialakítani.
3. szerződést kíván kötni a Magyarok Szövetsége Kunszentmiklósi Közössége és a Virágh Gedeon Baranta csapattal közös üzemeltetésre.
4. egyesület képviseletében Ludányi Andrást bízza meg teljes döntési jogkörrel (kivéve, ami a Közgyűlés hatáskörébe tartozik) az épületet üzemeltető testületbe.
5. megbízza Dinnyés Zoltán elnököt és Ludányi András gazdasági vezetőt a szerződéskötéssel kapcsolatos további tárgyalások lefolytatásával és a szerződés megkötésével az Önkormányzattal valamint az üzemeltetésben résztvevő szervezetekkel.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2011. május 31.
Tárgy: Évközben felmerülő rendezvények megszervezése
Határozat száma: Kgy 07/11.III.12.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés felhatalmazza a Vezetőséget, hogy a Kgy 06/11.III.12. számú határozatban jóváhagyott rendezvényeken felül más rendezvény megszervezéséről saját hatáskörében döntsön.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök
Határidő: 2011. december 31.
Tárgy: 2011-évi programok.
Határozat száma: Kgy 06/11.III.12.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az alábbi rendezvényeket kívánja megszervezni:
„Szülőföldemen”,
Csendes… Esték,
Városi Gyermeknap,
Múzeumok Éjszakája,
IV. Énekkari és Népzenei találkozó,
Kiállítások
Részvétel a Szentmiklósi birkafőző versenyen

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2011. december 31.
Tárgy: Beszámoló az Egyesület pénzügyi helyzetéről.
Határozat száma: Kgy 05/11.III.12.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Egyesület pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Tárgy: Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Határozat száma: Kgy 04/11.III.12.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Elnök beszámolóját az előző Közgyűlés óta végzett munkáról elfogadja.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy 03/11.III.12.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Elnök beszámolója az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
2. Gazdasági vezető beszámolója az egyesület pénzügyi helyzetéről és a pályázatokról.
Előterjeszt: Ludányi András gazdasági vezető
3. 2011-évre tervezett rendezvények megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
4. Egyéb ügyek.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: Kgy 02/11.III.12.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dinnyésné Mészáros Irént a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy 01/11.III.12.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.