Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Felhatalmazás a 2010-évi költségvetés módosítására.
Határozat száma: Kgy 23/10.V.30.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy felhatalmazza a Vezetőséget a 2010-évi költségvetés szükségszerű módosítására, új fejezet nyitására, meglévő törlésére.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2010 december 31.
Tárgy: 2010-évi költségvetés.
Határozat száma: Kgy 22/10.V.30.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2010-évi költségvetést a beterjesztett formában elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2010 december 31.
Tárgy: Mérleg és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása.
Határozat száma: Kgy 21/10.V.30.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2009-évi mérleget a beterjesztett formában elfogadja
2. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2009-évi közhasznúsági jelentést a beterjesztett formában elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: 2009 évi közhasznúsági jelentés VIII. pontja
Határozat száma: Kgy 20/10.V.30.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2009-évi közhasznúsági jelentés VIII. pontját a módosított formában fogadja el.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Ludányi András gazdasági vezető
Tárgy: Beszámoló az Egyesület pénzügyi helyzetéről.
Határozat száma: Kgy 19/10.V.30.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Egyesület pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Ludányi András gazdasági vezető
Tárgy: Kgy 18/10.V.30.
Határozat száma: Bizottságok beszámolója az elm

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy
1. Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját az elmúlt évben végzett munkáról elfogadja.
2. A Fegyelmi Bizottság beszámolóját az elmúlt évben végzett munkáról elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Határozat száma: Kgy 17/10.V.30.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Elnök beszámolóját az előző Közgyűlés óta végzett munkáról elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy 16/10.V.30.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
2. Bizottsági Elnökök beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Bizottsági Elnökök
3. Beszámoló az Egyesület pénzügyi helyzetéről.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök, Ludányi András gazdasági vezető
4. CEF küldött beszámolója a CEF-ben végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
5. 2009-évi mérleg és a közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
6. 2010-évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök, Ludányi András gazdasági vezető
7. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: Kgy 15/10.V.30.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Zsoltot a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy 14/10.V.30.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Együttműködési megállapodás
Határozat száma: Kgy 13/10.I.24.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Virágh Gedeon Emlékbizottsággal kötött együttműködési megállapodást jóváhagyja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Évközben felmerülő rendezvények megszervezése
Határozat száma: Kgy 12/10.I.24.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés felhatalmazza a Vezetőséget, hogy a Kgy 07/10.I.24. Kgy 08/10.I.24. Kgy 09/10.I.24. Kgy 10/10.I.24. Kgy 11/10.I.24. számú határozatban jóváhagyott rendezvényeken felül más rendezvény megszervezéséről saját hatáskörében döntsön.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: Forró Lajos filmjének vetítése.
Határozat száma: Kgy 11/10.I.24.

Határozat:
Közgyűlés 12 (egyhangú) igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy filmvetítést kíván szervezni, melyen Forró Lajos, 1944-es délvidéki vérengzésről készült filmjét kívánja levetíteni.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2010. június 30.
Tárgy: Trianoni emlékmű állítása.
Határozat száma: Kgy 10/10.I.24.

Határozat:
Közgyűlés 12 (egyhangú) igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a részt kíván vállalni a helyi szervezetek által felállításra kerülő Trianoni emlékmű költségeiből és munkálataiból.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2010. május 31.
Tárgy: Énekverseny szervezése.
Határozat száma: Kgy 09/10.I.24.

Határozat:
Közgyűlés 5 igen, 4 nem és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy:
1. Megbízza Képli Barbarát az énekverseny forgatókönyvének és költségvetésének kidolgozásával.
2. Felkéri a Vezetőséget, hogy a kidolgozott forgatókönyv és költségvetés alapján vizsgálja meg a verseny megrendezhetőségét.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2010. május 31.
Tárgy: Petőfi és helytörténeti kiállítás.
Határozat száma: Kgy 08/10.I.24.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy részt kíván venni a Székely Gábor szervezésében megrendezésre kerülő kiállítás szervezésében.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2010, július 30.
Tárgy: 2010-évi programok.
Határozat száma: Kgy 07/10.I.24.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja a Vezetőség javaslatát az alábbi rendezvények megszervezésére:
„Szülőföldemen”,
Csendes… Esték,
Gyermeknap,
Múzeumok Éjszakája,
III. Énekkari és Népzenei találkozó,
Fotó kiállítás az egyesületünk életéről,
Festménykiállítás Simon Veronika festőművész festményeiből.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: CEF küldött beszámolója a CEF-ben végzett munkáról.
Határozat száma: Kgy 06/10.I.24.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a CEF küldött beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Beszámoló az Egyesület pénzügyi helyzetéről.
Határozat száma: Kgy 05/10.I.24.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Egyesület pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Ludányi András gazdasági vezető
Tárgy: Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Határozat száma: Kgy 04/10.I.24.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Elnök beszámolóját az előző Közgyűlés óta végzett munkáról elfogadja.
Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy 03/10.I.24.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Elnök beszámolója az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
2. Gazdasági vezető beszámolója az egyesület pénzügyi helyzetéről és a pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. CEF küldött beszámolója a CEF-ben végzett munkáról.
Előterjesztő: Szentgyörgyi Mária
4. 2010-es rendezvények megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
5. Egyéb ügyek.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: Kgy 02/10.I.24.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Dr. Szilágyi Lászlót és Képli Barbarát a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy 01/10.I.24.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.