Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Dunai táj című festmény árverezése
Határozat száma: Kgy 71/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Közgyűlés úgy határoz, hogy megbízza Dinnyés Zoltánt a képkeret felújíttatásával.
2. Közgyűlés úgy határoz, hogy a november 3-án megrendezésre kerülő jótékonysági nótaesten elárverezi a Fazekas családtól kapott Fazekas Árpád, Dunai táj című festményét.
3. Közgyűlés úgy határoz, hogy a festmény árverezésének megszervezésével és lebonyolításával megbízza Balogh Mihályt.
4. Közgyűlés úgy határoz, hogy a bevételt az egyesület működésére, rendezvények szervezésére fordítja.

Felelős: Elnök
Határidő: November 30.
Tárgy: Egyesület felvételének kérése a Bács-Kiskun Megyei Civil Szervezetek Egyesületébe
Határozat száma: Kgy 70/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

1. Közgyűlés felkéri a vezetőséget, hogy kérje ki és tanulmányozza át a Bács-Kiskun Megyei Civil Szervezetek Egyesületének Alapszabályát. Vizsgálja meg a csatlakozás lehetőségét, annak eredményességét.
2. Közgyűlés felhatalmazza a Vezetőséget, hogy saját hatáskörében döntsön a felvétel kéréséről.

Felelős:Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2009. december 31.
Tárgy: Az Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának megválasztása
Határozat száma: Kgy 69/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Képli Barbarát nem választja meg a Puszta Hangja Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának megválasztása
Határozat száma: Kgy 68/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Dinnyésné Mészáros Irént megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának megválasztása
Határozat száma: Kgy 67/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 11 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Szentgyörgyi Lászlót megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának megválasztása
Határozat száma: Kgy 66/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Vajda Tiborét megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Fegyelmi Bizottsági tagjának.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának megválasztása
Határozat száma: Kgy 65/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Székely Gábort megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának megválasztása
Határozat száma: Kgy 64/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Molnár Jánost megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának megválasztása
Határozat száma: Kgy 63/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Vajda Tibornét megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Vezetőségi tagjának megválasztása
Határozat száma: Kgy 62/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Ludányi Andrást megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Vezetőségi tagjának.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Vezetőségi tagjának megválasztása
Határozat száma: Kgy 61/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés tikos szavazat során 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Dr. Szilágyi Lászlót megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Vezetőségi tagjának.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Vezetőségi tagjának megválasztása
Határozat száma: Kgy 60/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Szentgyörgyi Mária Juditot megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Vezetőségi tagjának.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Vezetőségi tagjának megválasztása
Határozat száma: Kgy 59/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Ludányi Andrásnét megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Vezetőségi tagjának.

Felelős: Megbízott Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Egyesület Elnökének megválasztása
Határozat száma: Kgy 58/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés titkos szavazat során 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Dinnyés Zoltánt megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Elnökének.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Határozat száma: Kgy 57/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Bensinger Ralfot, tagjának Ludányi Andrást.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Képli Barbara jelölése
Határozat száma: Kgy 56/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Képli Barbara jelölését Fegyelmi Bizottsági tagnak.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Dinnyésné Mészáros Irén jelölése
Határozat száma: Kgy 55/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Dinnyésné Mészáros Irén jelölését Fegyelmi Bizottsági tagnak.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Szentgyörgyi László jelölése
Határozat száma: Kgy 54/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Szentgyörgyi László jelölését Fegyelmi Bizottsági tagnak.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Vajda Tiborné jelölése
Határozat száma: Kgy 53/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Vajda Tiborné jelölését Fegyelmi Bizottsági tagnak.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Székely Gábor jelölése
Határozat száma: Kgy 52/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Székely Gábor jelölését Ellenőrző Bizottsági tagnak.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Molnár János jelölése
Határozat száma: Kgy 51/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Molnár János jelölését Ellenőrző Bizottsági tagnak.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Vajda Tiborné jelölése
Határozat száma: Kgy 50/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Vajda Tiborné jelölését Ellenőrző Bizottsági tagnak.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Ludányi András jelölése
Határozat száma: Kgy 49/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Ludányi András jelölését vezetőségi tagnak.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Dr. Szilágyi László jelölése
Határozat száma: Kgy 48/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Szilágyi László jelölését vezetőségi tagnak.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Szentgyörgyi Mária Judit jelölése
Határozat száma: Kgy 47/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Szentgyörgyi Mária Judit jelölését vezetőségi tagnak.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Ludányi Andrásné jelölése
Határozat száma: Kgy 46/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Ludányi Andrásné jelölését vezetőségi tagnak.

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Dinnyés Zoltán jelölése
Határozat száma: Kgy 45/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Dinnyés Zoltán jelölését az elnöki posztra

Felelős: Levezető Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Levezető Elnök választása
Határozat száma: Kgy 44/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés megválasztja Balogh Mihályt levezető Elnöknek.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Felhatalmazás a 2009-évi költségvetés módosítására
Határozat száma: Kgy 43/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy felhatalmazza a Vezetőséget a 2009-évi költségvetés szükségszerű módosítására, új fejezet nyitására, meglévő törlésére.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2009. december 31.
Tárgy: 2009-évi költségvetés
Határozat száma: Kgy 42/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2009-évi költségvetést a beterjesztett formában elfogadja.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2009. december 31.
Tárgy: 2009-évi rendezvényterv kiegészítése
Határozat száma: Kgy 41/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy megrendezi a jótékonysági nótaestet
2. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a bevételt a - költségek levonása után - az egyesület működésére és rendezvényszervezésre fordítja.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: November 30.
Tárgy: Mérleg és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása
Határozat száma: Kgy 40/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a mérleget a beterjesztett formában elfogadja
2. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a közhasznúsági jelentést a beterjesztett formában elfogadja.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: CEF küldött beszámolója a CEF-ben végzett munkáról
Határozat száma: Kgy 39/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a CEF küldött beszámolóját elfogadja.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Beszámoló az Egyesület pénzügyi helyzetéről
Határozat száma: Kgy 38/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Egyesület pénzügyi helyzetéről a beszámolót elfogadja.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök, Ludányi András gazdasági vezető
Tárgy: Fegyelmi Bizottság beszámolója
Határozat száma: Kgy 37/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolóját elfogadja.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Ellenőrző Bizottság beszámolója
Határozat száma: Kgy 36/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Ellenőrző Bizottság munkájáról elhangzott beszámolót elfogadja.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról
Határozat száma: Kgy 35/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Elnök beszámolóját az előző Közgyűlés óta végzett munkáról a beszámolót elfogadja.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy 34/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:

1. Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

2. Bizottsági Elnökök beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Bizottsági Elnökök

3. Beszámoló az Egyesület pénzügyi helyzetéről.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök, Ludányi András gazdasági vezető

4. CEF küldött beszámolója a CEF-ben végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

5. Mérleg és a Közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

6. 2009-évi rendezvényterv kiegészítése.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

7. 2009-évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök, Ludányi András gazdasági vezető

8. Elnök, Vezetőségi tagok, Ellenőrző Bizottsági tagok és a Fegyelmi Bizottsági tagok megválasztása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

9. Csatlakozás a Bács-Kiskun Megyei Civil Szervezetek Egyesületéhez
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

10. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: Kgy 33/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Dr. Szilágyi Lászlót és Ifj. Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy 32/09.V.23.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Kapcsolatfelvétel
Határozat száma: Kgy 31/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy megbízza a Vezetőséget, hogy hallgassa meg a vizsgálatokat végző csoportot és döntsön a további kapcsolatfelvételről.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2009. július 30.
Tárgy: Képviselő választás a CEF-be
Határozat száma: Kgy 30/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a CEF-ben Szentgyörgyi Mária Judit képviselje az egyesületet.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Csatlakozás a CEF-hez
Határozat száma: Kgy 29/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy csatlakozni kíván a Területfejlesztési Tanács mellett működő Civil Egyeztető Fórumhoz és részt kíván venni annak munkájában.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: „Ide nekem az oroszlánt is!!!” című kulturális vetélkedő költségvetése
Határozat száma: Kgy 28/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az „Ide nekem az oroszlánt is!!!” című kulturális vetélkedő költségvetését a beterjesztett formában elfogadja.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Ludányi András Gazdasági vezető
Határidő: Azonnal
Tárgy: Évközben felmerülő rendezvények megszervezése
Határozat száma: Kgy 27/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés felhatalmazza a Vezetőséget, hogy a Kgy 26/09.I.31. számú határozatban jóváhagyott rendezvényeken felül más rendezvény megszervezéséről saját hatáskörében döntsön.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: 2009-évi rendezvények
Határozat száma: Kgy 26/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a beterjesztet rendezvénytervet a Kgy 24/09.I.31. számú határozatban és a Kgy 25/09.I.31. számú határozatban jóváhagyott rendezvényekkel kiegészítve elfogadja.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: Kiállítás rendezése
Határozat száma: Kgy 25/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Fazekas Pál festményeiből kiállítást rendez.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2009. június 30.
Tárgy: Fény Ünnepének megszervezése
Határozat száma: Kgy 24/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2009 december 21-én megrendezi a Fény Ünnepét.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: 2009. december 21.
Tárgy: Kiállítás rendezése a Diószegi emlékházban
Határozat száma: Kgy 23/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2009-es évben négy kiállítást kíván rendezni a Diószegi emlékházban.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök és Székely Gábor
Határidő: Folyamatos
Tárgy: Alapszabály módosítása.
Határozat száma: Kgy 22/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Puszta Hangja Egyesület Alapszabályának módosítására tett javaslatokat elfogadja.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Fegyelmi Bizottság tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy 21/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés a titkos szavazás során 8 igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Képli Barbarát megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Fegyelmi Bizottság tagjának.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Fegyelmi Bizottság tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy 20/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés a titkos szavazás során 9 igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Szentgyörgyi Lászlót megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Fegyelmi Bizottság tagjának.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Fegyelmi Bizottság tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy 19/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés a titkos szavazás során 7 igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Dinnyésné Mészáros Irént nem választja meg a Puszta Hangja Egyesület Fegyelmi Bizottság tagjának.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy 18/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés a titkos szavazás során 12 igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Vajda Tíbornét megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Ellenőrző Bizottság tagjának.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy 17/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés a titkos szavazás során 12 igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Székely Gábort megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Ellenőrző Bizottság tagjának.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület alelnökének megválasztása.
Határozat száma: Kgy 16/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés a titkos szavazás során 12 igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Szentgyörgyi Mária Juditot megválasztja a Puszta Hangja Egyesület alelnökének.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület titkárának megválasztása.
Határozat száma: Kgy 15/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés a titkos szavazás során 12 igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Ludányi Andrásnét megválasztja a Puszta Hangja Egyesület titkárának.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.
Határozat száma: Kgy 14/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság Elnökének Dr. Szilágyi Lászlót és tagjának Ludányi Zsoltot.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Képli Barbara jelölése
Határozat száma: Kgy 13/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Képli Barbara jelölését a Fegyelmi Bizottságba.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Szentgyörgyi László jelölése
Határozat száma: Kgy 12/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Szentgyörgyi László jelölését a Fegyelmi Bizottságba.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Dinnyésné Mészáros Irén jelölése
Határozat száma: Kgy 11/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Dinnyésné Mészáros Irén jelölését a Fegyelmi Bizottságba.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Vajda Tiborné jelölése
Határozat száma: Kgy 10/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Vajda Tiborné jelölését az Ellenőrző Bizottságba.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Székely Gábor jelölése
Határozat száma: Kgy 09/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Székely Gábor jelölését az Ellenörző Bizottságba.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Szentgyörgyi Mária Judit jelölése
Határozat száma: Kgy 08/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Szentgyörgyi Mária Judit jelölését a vezetőségbe alelnöknek.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Ludányi Andrásné jelölése
Határozat száma: Kgy 07/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Ludányi Andrásné jelölését a vezetőségbe titkárnak.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség által végzett célvizsgálat eredményéről.
Határozat száma: Kgy 06/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség által lefolytatott célvizsgálat eredményeként, a Főügyészség által leírt felszólalásban és jelzésben foglaltakat maradéktalanul elfogadja, a jövőbeni munkájánál azt figyelembe veszi, a szükséges módosításokat elvégzi. Felkéri a vezető szerveit a vizsgálatban foglaltak betartására. A Vezetőségnek az eddig tett ezirányú intézkedéseit elfogadja.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Határidő: Folyamatos

Tárgy: Beszámoló az Egyesület pénzügyi helyzetéről.
Határozat száma: Kgy 05/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Egyesület pénzügyi helyzetéről a beszámolót elfogadja.

Felelős: Dinnyés Zoltán Elnök
Ludányi András gazdasági vezető
Tárgy: Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Határozat száma: Kgy 04/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előző Közgyűlés óta végzett munkáról a beszámolót elfogadja.

Felelős: Dinnyés Zoltán ElnökTárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy 03/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:

1. Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

2. Beszámoló az Egyesület pénzügyi helyzetéről.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök, Ludányi András gazdasági vezető

3. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség által végzett célvizsgálat eredményéről.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

4. Vezetőség megüresedett tisztségeinek betöltése.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

5. Az Alapszabály módosítása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

6. 2009-évi rendezvénytervezet megvitatása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

7. „Ide nekem az oroszlánt is!!!” című kulturális vetélkedő költségvetésének megvitatása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök, Ludányi András gazdasági vezető

8. Civil Egyeztető Fórumhoz való csatlakozás megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

9. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: Kgy 02/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Dinnyésné Mészáros Irént és Ifj. Ludányi Andrást a jegyzőkönyv és a módosított Alapszabály hitelesítésére.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy 01/09.I.31.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.