Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Az „Ide nekem az oroszlánt is!!!” című műveltségi vetélkedővel kapcsolatos határidők módosítása.
Határozat száma: Kgy26/08.XI.09.

Határozat:
Közgyűlés 15 igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy felhatalmazza a Vezetőséget az „Ide nekem az oroszlánt is!!!” című műveltségi vetélkedővel kapcsolatos határidők módosítására.

Felelős: Elnök
Határidő: 2008. november 20.
Tárgy: Alapszabály módosítása.
Határozat száma: Kgy25/08.XI.09.

Határozat:
Közgyűlés 15 igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Puszta Hangja Egyesület Alapszabályának módosítására tett javaslatot elfogadja..

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Vezetőségi tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy24/08.XI.09.

Határozat:
Közgyűlés a titkos szavazás során 15 igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Szentgyörgyi Mária Juditot megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Vezetőségi tagjának.

Felelős: Megbízott Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Vezetőségi tagjának megválasztása.
Határozat száma: Kgy23/08.XI.09.

Határozat:
Közgyűlés a titkos szavazás során 15 igen szavazattal alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Ludányi Andrásnét megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Vezetőségi tagjának.

Felelős: Megbízott Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Az Egyesület Elnökének megválasztása.
Határozat száma: Kgy22/08.XI.09.

Határozat:
Közgyűlés a titkos szavazás során 14 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Dinnyés Zoltánt megválasztja a Puszta Hangja Egyesület Elnökének.

Felelős: Megbízott Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.
Határozat száma: Kgy21/08.XI.09.

Határozat:
Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság Elnökének Kollárik Józsefet, tagjának Bensinger Ralfot.

Felelős: Megbízott Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Szentgyörgyi Mária Judit jelölése
Határozat száma: Kgy20/08.XI.09.

Határozat:
Közgyűlés 14 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Szentgyörgyi Mária Judit jelölését vezetőségi tagnak.

Felelős: Megbízott Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Ludányi Andrásné jelölése
Határozat száma: Kgy19/08.XI.09.

Határozat:
Közgyűlés 14 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Ludányi Andrásné jelölését vezetőségi tagnak.

Felelős: Megbízott Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Dinnyés Zoltán jelölése
Határozat száma: Kgy18/08.XI.09.

Határozat:
Közgyűlés 14 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja Dinnyés Zoltán jelölését az elnöki posztra

Felelős: Megbízott Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Alapszabály IV/3.2 pontjának módosítása.
Határozat száma: Kgy17/08.XI.09.

Határozat:
Közgyűlés 12 igen, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem kívánja módosítani az Alapszabály IV/3.2 pontját.

Felelős: Megbízott Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Köszönő levél
Határozat száma: Kgy16/08.XI.09.

Határozat:
Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Szabó Istvánnak és Asztalos Jánosnénak írásban megköszöni a Puszta Hangja Egyesületben eddig végzett munkájukat, egyben sajnálatát fejezi ki kilépésük miatt. További munkájukhoz jó egészséget, sok sikert kíván.

Felelős: Megbízott Elnök
Határidő: 2008. november 30.
Tárgy: Írásbeli figyelmeztetés
Határozat száma: Kgy15/08.XI.09. számú határoza

Határozat:
Közgyűlés 1 igen, 13 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasítja Molnár János javaslatát és az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy elutasítja Molnár János javaslatát és nem kíván írásbeli figyelmeztetést adni Szabó Istvánnak, Szabó Krisztinának, Ludányi Andrásnak, Ludányi Andrásnénak és Asztalos Jánosnénak.

Felelős: Megbízott Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy14/08.XI.09.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Az Egyesület helyzete, jövője.
Előterjesztő: Balogh Mihály Alelnök
2. A vezetőség megüresedett tisztségeinek betöltése
Előterjesztő: Balogh Mihály Alelnök
3. Az Alapszabály módosítása
Előterjesztő: Megválasztott Elnök
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: Kgy13/08.XI.09.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Szentgyörgyi Lászlót a jegyzőkönyv és a módosított Alapszabály hitelesítésére.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy 12/08.XI.09.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrást a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: II. Kunszentmiklósi Énekkari és Népzenei találkozó időpontjának módosítása
Határozat száma: Kgy11/08.V.14.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés módosítja a Kgy 05/08.IV.12. számú határozatát és Szeptember 27-e helyett, egy későbbi időpontban kívánja megrendezni a II. Kunszentmiklósi Énekkari és Népzenei találkozót.

Felelős: Elnök
Határidő: Március 30.
Tárgy: Költségvetés évközbeni módosít
Határozat száma: Kgy10/08.V.14.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés felhatalmazza a Vezetőséget, hogy a 2008-évi költségvetést – a Közgyűlés összehívása nélkül – saját hatáskörében módosítsa a bevételek alakulásának függvényében.

Felelős: Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: 2008-évi költségvetés elfogadása
Határozat száma: Kgy09/08.V.14.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés a 2008-évi költségvetést megtárgyalta, azt a beterjesztett formában elfogadja.

Felelős: Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy08/08.V.14.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Beszámoló az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
2. 2008-évi költségvetés megvitatása
3. Gyermeknapi rendezvény megtárgyalása.
4. „Ide nekem az oroszlánt is!!!” című kulturális vetélkedő szervezésének megtárgyalása.
5. Egyéb ügyek.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: Kgy07/08.V.14.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Kollárik Józsefet és Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv hitelesítésével.

Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy06/08.V.14.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrást a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: II. Kunszentmiklósi Énekkari és Népzenei találkozó rendezése.
Határozat száma: Kgy05/08.IV.12.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy szeptember 27-én megrendezi meg a II. Kunszentmiklósi Énekkari és Népzenei találkozót.

Felelős: Elnök
Határidő: Szeptember 27.
Tárgy: 2007-évi közhasznúsági jelentés elfogadása
Határozat száma: Kgy04/08.IV.12.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés a 2007-évi közhasznúsági jelentést megtárgyalta, azt a beterjesztett formában elfogadja.

Felelős: Elnök
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy03/08.IV.12.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Beszámoló az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
2. 2007-évi közhasznúsági jelentés megvitatása.
3. Pályázati lehetőségek ismertetése.
4. Egyéb ügyek.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: Kgy02/08.IV.12.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Kollárik Józsefet és Ludányi Zsoltot a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy01/08.IV.12.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Ludányi Andrást a jegyzőkönyv vezetésével.