Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Kapcsolatfelvétel felvidéki egyesülettel
Határozat száma: Kgy19/07.XII.01.

Határozat:
Közgyűlés 12 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza a vezetőséget, hogy vizsgálja meg a kapcsolatfelvétel lehetőségét.
Felelős: Elnök
Határidő: 2008. június 30.
Tárgy: Augusztus 20-i ünnepség megszervezése.
Határozat száma: Kgy18/07.XII.01.

Határozat:
Közgyűlés 14 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem kívánja megszervezi az augusztus 20-i ünnepséget.
Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Kgy17/07.XII.01.
Határozat száma: Farsangi bál szervezése.

Határozat:
Közgyűlés 1 igen, 6 nem és 7 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy nem kívánja megszervezi a farsangi bált.
Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Múzeumok Éjszakájának szervezése
Határozat száma: Kgy16/07.XII.01.

Határozat:
Közgyűlés 13 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy megszervezi a Múzeumok Éjszakája című rendezvényt.
Felelős: Elnök
Határidő: 2008 június
Tárgy: Gyermeknapi program szervezése.
Határozat száma: Kgy15/07.XII.01.

Határozat:
Közgyűlés 10 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza

A Közgyűlés úgy határoz, hogy gyermeknap alkalmából sport és kulturális rendezvényt szervez.
Felelős: Elnök
Határidő: 2008 június
Tárgy: Anyák napi műsor szervezése
Határozat száma: Kgy14/07.XII.01.

Határozat:
Közgyűlés 10 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy megszervezi az anyák napi műsort.
Felelős: Elnök
Határidő: 2008. május
Tárgy: „Szülőföldemen” szervezése
Határozat száma: Kgy13/07.XII.01.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy megrendezi a „Szülőföldemen” című előadás sorozatot.
Felelős: Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: „Csendes // Téli ~ Tavaszi ~ Nyári ~ Őszi // Esték” szervezése
Határozat száma: Kgy12/07.XII.01.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy megrendezi a „Csendes // Téli ~ Tavaszi ~ Nyári ~ Őszi // Esték” című előadás sorozatot.
Felelős: Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: Műveltségi vetélkedő területének meghatározása.
Határozat száma: Kgy11/07.XII.01.

Határozat:
Közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az „Ide nekem az oroszlánt is!!!” című tehetségkutató fesztiválra az ország bármely településéről érkező jelentkezést elfogadja, de szervező munkát csak a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás településein végez.
Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Műveltségi vetélkedő előadás módjának meghatározása.
Határozat száma: Kgy10/07.XII.01.

Határozat:
Közgyűlés 11 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy „Ide nekem az oroszlánt is!!!” című tehetségkutató fesztivál fellépői csak magyar nyelven adhatják elő műveiket.
Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Műveltségi vetélkedő időpontjának meghatározása.
Határozat száma: Kgy09/07.XII.01.

Határozat:
Közgyűlés 7 igen, 5 nem és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés megbízza a Vezetőséget, hogy májusban írja ki az „Ide nekem az oroszlánt is!!!” című tehetségkutató fesztivált. Egyben felhatalmazza a vezetőséget arra is, hogy a jelentkezők számának ismeretében a tűzze ki a versenyek időpontját.
Felelős: Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: Műveltségi vetélkedő rendezése.
Határozat száma: Kgy08/07.XII.01.

Határozat:
Közgyűlés 10 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2008-ban meghirdeti az „Ide nekem az oroszlánt is!!!” című tehetségkutató fesztivált, amatőr fellépők részére.
Felelős: Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: Kgy07/08.XII.01.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Beszámoló az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
2. 2008-évi program megvitatása
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: Kgy06/07.XII.01.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és ifj. Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: Kgy05/07.XII.01.

Határozat:
Közgyűlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyűlés megbízza Asztalos Jánosnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: 2007-évi költségvetés megszavazása
Határozat száma: Kgy 04/07.V.23.

Határozat:
Közgyûlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Közgyûlés a 2007-évi költségvetést megtárgyalta és elfogadtaTárgy: Közhasznúsági jelentés megszavazása.
Határozat száma: Kgy 03/07.V.23.

Határozat:
Közgyûlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

A Közgyûlés a 2006-évi közhasznúsági jelentést megtárgyalta és elfogadta.Tárgy: Ellenõrzõ bizottsági tagok megválasztása
Határozat száma: Kgy 02/07.IV.28. szám&u

Határozat:
Közgyûlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Közgyûlés Kollárik Józsefet és Dinnyés Zoltánt ellenõrzõ bizottsági tagnak választja.Tárgy: Puszta Hangja Egyesület 2007-évi programjának elfogadása
Határozat száma: Kgy 01/07.I.06.

Határozat:
A Közgyûlés egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

A Közgyûlés a fentiekben vázolt, 2007-évi programot elfogadja. Megbízza a vezetõséget, hogy az elõkészületeket tegye meg.

Felelõs: Vezetõség
Határidõ: Folyamatos