Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Tagdíj mértékének megszavazása
Határozat száma: Kgy 02/06.V.27.

Határozat:
Közgyüllés egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A tagdíj mértéke havi 200 Ft (évi 2400Ft), diákoknak és nyugdíjasoknak ezen összeg felét kell fizetni. A tagdíj megfizetése a tárgyév elsõ negyedévének utolsó napjáig, egy összegben az egyesület pénztárába történik. Aki nem tesz eleget tagdíj fizetési kötelezettségének azt az Alapszabályban meghatározott eljárás után, törlik a tagnyilvántartásból.

Érvényes: visszavonásig
Felelõs: gazdasági vezetõTárgy: Alapszabály elfogadása
Határozat száma: Kgy 01/06.V.27.

Határozat:
Közgyüllés egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Közgyüllés a beterjesztett alapszabályt megtárgyalta és azt elfogadta.

Érvényes: visszavonásig
Felelõs: elnökség