Határozatok

<< Vissza

Tárgy: 2014 évi költségvetés.
Határozat száma: FB04/14.V.18.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Fegyelmi Bizottság a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja a 2014 évi költségvetést
Tárgy: 2013-évi beszámoló és közhasznúsági melléklete.
Határozat száma: FB03/14.V.18.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Fegyelmi Bizottság a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja a 2013-évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.
Felelős: Elnök
Határidő: 2014. május 24.
Tárgy: FB02/14.V.18.
Határozat száma: Napirendi pontok meghatározása

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Beszámoló a Bizottság 2013-évi munkájáról.
2. 2013-évi beszámoló és közhasznúsági melléklete megvitatása.
3. 2014-évi költségvetés megvitatása.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: FB01/14.V.18.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.