Határozatok

<< Vissza

Tárgy: 2013 évi költségvetés.
Határozat száma: FB04/13.V.25.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Fegyelmi Bizottság a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja a 2013 évi költségvetést
Tárgy: 2012-évi beszámoló és közhasznúsági melléklete.
Határozat száma: FB03/13.V.25.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Fegyelmi Bizottság a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja a 2012-évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.
Felelős: Elnök
Határidő: 2013. május 25.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: FB02/13.V.25.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Beszámoló a Bizottság 2012-évi munkájáról.
2. 2012-évi beszámoló és közhasznúsági melléklete megvitatása.
3. 2013-évi költségvetés megvitatása.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: FB01/13.V.25.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.