Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Az Elnök megválasztása
Határozat száma: FB03/12.V.19.

Határozat:
Bizottság 2 igen, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Fegyelmi Bizottság megválasztja elnökének Dinnyésné Mészáros Irént.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: FB02/12.V.19.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. A bizottság elnökének megválasztása
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: FB01/12.V.19.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság megbízza Ludányiné Szinai Bernadettet a jegyzőkönyv vezetésével.