Határozatok

<< Vissza

Tárgy: 2010 évi költségvetés.
Határozat száma: FB04/11.V.07.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Fegyelmi Bizottság a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja a 2011évi költségvetést
Tárgy: 2010-évi Közhasznúsági jelentés
Határozat száma: FB03/11.V.07.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Fegyelmi Bizottság a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja a 2010-évi mérleget és a Közhasznúsági jelentést.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: FB02/11.V.07.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Beszámoló a Bizottság 2010-évi munkájáról.
2. 2010-évi közhasznúsági jelentés megvitatása.
3. 2011-évi költségvetés megvitatása.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: FB01/11.V.07.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság megbízza Vajda Tibornét a jegyzőkönyv vezetésével.