Határozatok

<< Vissza

Tárgy: 2008-évi Közhasznúsági jelentés
Határozat száma: FB12/10.V.16.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Fegyelmi Bizottság a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja a 2008-évi mérleget és a Közhasznúsági jelentést.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: FB11/10.V.16.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Beszámoló a Bizottság 2009-évi munkájáról.
2. 2009-évi közhasznúsági jelentés megvitatása.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: FB10/10.V.16.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság megbízza Vajda Tibornét a jegyzőkönyv vezetésével.