Határozatok

<< Vissza

Tárgy: FB09/09.V.30.
Határozat száma: Az Elnök megválasztása

Határozat:
Bizottság 2 igen, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Fegyelmi Bizottság megválasztja Elnökének Szetgyörgyi Lászlót.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: FB08/09.V.30.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Az Elnök megválasztása
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: FB07/09.V.30.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság megbízza Vajda Tibornét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: 2008-évi Közhasznúsági jelentés
Határozat száma: FB06/09.V.02.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Fegyelmi Bizottság a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja a 2008-évi mérleget és a Közhasznúsági jelentést.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: FB05/09.V.02.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Beszámoló a Bizottság 2008-évi munkájáról.
2. 2008-évi közhasznúsági jelentés megvitatása.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: FB04/09.V.02.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság megbízza Vajda Tibornét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Az Elnök megválasztása
Határozat száma: FB03/09.II.31.

Határozat:
Bizottság 2 igen, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Fegyelmi Bizottság megválasztja Elnökének Szetgyörgyi Lászlót.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: FB02/09.II.31.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Az Elnök megválasztása
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: FB01/09.II.31.

Határozat:
Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Bizottság megbízza Vajda Tibornét a jegyzőkönyv vezetésével.