Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Közgyűlés összehívása
Határozat száma: V21/15.IV.25.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy összehívja a soron következő Közgyűlést.
• Az ülés ideje: 2015. június 13, szombat, 17:00 óra
• Határozatképtelenség esetén az ülés új időpontja: 2015. június 18, csütörtök, 19:00 óra
• Az ülés helye: Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 7.
Napirendi pontok:
1. Alapszabály módosítása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Egyéb ügyek
Felelős: Elnök
Határidő: 2015. május 30.
Tárgy: Alapszabály módosítása.
Határozat száma: V20/15.VI.02.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy az alapszabály módosítását a beterjesztett formában a közgyűlés elé terjeszti.
Felelős: Elnök
Határidő: 2015. június 15.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V19/15.VI.02.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Alapszabály módosítás megvitatása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Közgyűlés összehívása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
3. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V18/15.VI.02.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V17/15.VI.02.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Tisztségek meghatározása
Határozat száma: V16/15.V.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Alelnökök: Szentgyörgyi Mária Judit, Dr. Szilágyi László
Titkár: Ludányi Andrásné
Gazdasági vezető: Ludányi András
Tárgy: Napirendi pont meghatározása
Határozat száma: V15/15.V.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Tisztségek felosztása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V14/15.V.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Dr. Szilágyi László és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.

Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V13/15.V.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.

Tárgy: Közgyűlés összehívása
Határozat száma: V12/15.IV.25.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy összehívja a soron következő Közgyűlést.
• Az ülés ideje: 2015. május 23-án, szombaton 17:00 óra
• Határozatképtelenség esetén az ülés új időpontja: 2015. május 30-án 17:00 óra
• Az ülés helye: Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 7.
Napirendi pontok:
1. 1 Vezetőség beszámolója az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Honti Roland bizottság elnöke
4. Fegyelmi Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyésné Mészáros Irén bizottság elnöke
5. 2014-évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet megvitatása, elfogadása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
6. 2015-évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
7. Elnök, vezetőségi tagok, ellenőrző bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
8. Egyéb ügyek

Felelős: Elnök
Határidő: 2015. május 30.
Tárgy: 2015-évi költségvetés
Határozat száma: V11/15.IV.25.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség a 2015-évi költségvetést megvitatta és elfogadta, azt az elfogadott formában a Közgyűlés elé terjeszti.
Felelős: Elnök
Határidő: 2015. május 31.
Tárgy: 2014-évi beszámoló és közhasznúsági mellékletének megtárgyalása és elfogadása.
Határozat száma: V10/15.IV.25.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség a 2014-évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét megvitatta és elfogadta, azt az elfogadott formában a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: Elnök
Határidő: 2015. május 31.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V9/15.IV.25.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. 2014-évi beszámoló és közhasznúsági mellékletének megtárgyalása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. 2015-évi költségvetés megvitatása.
Előterjesztő: Ludányi András
3. Közgyűlés összehívása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
4. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V8/15.IV.25.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V7/15.IV.25.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.

Tárgy: Közgyűlés összehívása
Határozat száma: V6/15.II.18.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy összehívja a soron következő Közgyűlést.
• Az ülés ideje: 2015. március 7, szombat, 18:30 óra
• Határozatképtelenség esetén az ülés új időpontja: 2015. március 11, szombat, 18:00 óra
• Az ülés helye: Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 7.
Napirendi pontok:
1. Vezetőség beszámolója az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. 2015-évre tervezett rendezvények megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
5. Egyéb ügyek, bejelentések.
Felelős: Elnök
Határidő: 2015. március 7.
Tárgy: Pályázat benyújtása.
Határozat száma: V5/15.II.18.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy:
1. pályázatot kíván benyújtani a NEA-hoz működési költségekre és rendezvények szervezésének költségeire.
2. megbízza Ludányi Andrást a pályázatok elkészítésével és benyújtásával.
Felelős: Ludányi András gazdasági vezető
Határidő: pályáztok beadásának határideje.
Tárgy: 2015 évre tervezett programok.
Határozat száma: V4/15.II.18.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy az alábbi programok megvalósítását javasolja a Közgyűlésnek:
Fotókiállítás régi kunszentmiklósi fotókból,
Kézműves foglakozások négy alkalommal,
Március 14-én megemlékezések,
Temetőben a 48-49-es hőseink sírjainak felkeresése,
Katonadalok II.,
Csendes esték szervezése,
Író-olvasó találkozók szervezése,
Gyermeknap,
Szentmiklósi Napokon szombat délelőtti programok szervezése,
Nóta és népdal estek 3 alkalommal (Schönfeld Tiborék),
Nótabál (Kiss József Daloskör szervezésében),
Emléktábla elhelyezése a Virágh-kúriában kunszentmiklósi helytörténészeknek és hagyományápolóknak.
Felelős: Elnök
Határidő: 2015. március 7.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V3/15.II.18.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. 2015 évre tervezett rendezvények megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. NEA pályázatok benyújtása.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. Közgyűlés összehívása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
4. Egyéb ügyek.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V2/15.II.18.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V1/15.II.18.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.