Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Egyszeres könyvelés
Határozat száma: V32/14.XI.05.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy 2015. január 1-től egyszeres könyvelést kíván vezetni.
Felelős: Elnök
Határidő: 2015. január 1.Tárgy: Pályázatok beadása
Határozat száma: V31/14.XI.05.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy:
a) pályázatot kíván beadni a Kunszentmiklós Város Önkormányzatához kulturális rendezvény szervezésére és a 2015-évi civil alapból történő támogatásra,
b) megbízza Dinnyés Zoltán elnököt és Ludányi András gazdasági vezetőt a pályázatok kidolgozásával és beadásával.
Felelős: Elnök
Határidő: Főtér pályázat: 2014. december 15.
Civil keret: 2015. január 30.
Tárgy: Költségvetés módosítása
Határozat száma: V30/14.XI.05.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy a 2014-évi költségvetés módosítását a beterjesztett formában elfogadja.
Felelős: Elnök
Határidő: 2014. november 12.
Tárgy: Rúzsa Magdi koncert szervezése.
Határozat száma: V29/14.XI.05.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy Kunszentmiklós Város Önkormányzatával közösen Rúzsa Magdi koncertet szervez.

Felelős: Elnök
Határidő: 2014. december 6.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V28/14.XI.05.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Új rendezvény szervezése
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Költségvetés módosítása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
3. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V27/14.XI.05.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V26/14.XI.05.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Emléknap szervezése
Határozat száma: V25/14.IX.28.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy október 5-én az Aradi vértanúk és Virágh Gedeon emlékére emléknapot szervez.
A szervezéssel Dinnyésné Mészáros Irént bízza meg.
Felelős: Elnök
Határidő: 2014. október 5.
Tárgy: Tagfelvétel
Határozat száma: V24/14.IX.28.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy Szegecs Imrét felveszi a Puszta Hangja Egyesület tagjai sorába.
Felelős: Elnök
Határidő: 2014. október 5.
Tárgy: Közgyűlés összehívása
Határozat száma: V23/14.IX.28.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy összehívja a soron következő Közgyűlést.
• Az ülés ideje: 2014. október 8-án, szerdán 18:30 óra
• Határozatképtelenség esetén az ülés új időpontja: 2014. október 15-én, szerdán 18:30 óra
• Az ülés helye: Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 7.
Napirendi pontok:
1. Vezetőség beszámolója az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. Alapszabály módosításának megvitatása, a módosított alapszabály elfogadása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
4. Egyéb ügyek
Felelős: Elnök
Határidő: 2014. október 8.
Tárgy: Alapszabály módosítása
Határozat száma: V22/14.IX.28.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség a módosított alapszabály tervezetét elfogadja, azt a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: Elnök
Határidő: Következő közgyűlés
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V21/14.IX.28.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Alapszabály módosításának megvitatása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Közgyűlés összehívása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
3. Tagfelvétel
Előterjesztő: Ludányi Andrásné titkár
4. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V20/14.IX.28.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V19/14.IX.28.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Közgyűlés összehívása
Határozat száma: V18/14.V.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy összehívja a soron következő Közgyűlést.
• Az ülés ideje: 2014. május 24-én, szombaton 18:00 óra
• Határozatképtelenség esetén az ülés új időpontja: 2014. május 31-én 18:00 óra
• Az ülés helye: Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 7.
Napirendi pontok:
8. 1. Vezetőség beszámolója az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
9. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
10. Ellenőrző Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Honti Roland bizottsági elnök
11. Fegyelmi Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Honti Roland bizottsági elnök
12. 2013-évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet megvitatása, elfogadása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
13. 2014-évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
14. Egyéb ügyek
Felelős: Elnök
Határidő: 2014. május 24.
Tárgy: 2014-évi költségvetés
Határozat száma: V17/14.V.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség a 2014-évi költségvetést megvitatta és elfogadta, azt az elfogadott formában a Közgyűlés elé terjeszti.
Felelős: Elnök
Határidő: 2013. május 30.
Tárgy: 2013-évi beszámoló és közhasznúsági mellékletének megtárgyalása és elfogadása.
Határozat száma: V16/14.V.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség a 2013-évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét megvitatta és elfogadta, azt az elfogadott formában a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: Elnök
Határidő: 2014. május 24.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V15/14.V.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. 2013-évi beszámoló és közhasznúsági mellékletének megtárgyalása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. 2014-évi költségvetés megvitatása.
Előterjesztő: Ludányi András
3. Közgyűlés összehívása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
4. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V14/14.V.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V13/14.V.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: „ A főtér rehabilitációja Kunszentmiklóson” KT-Kunszentmiklós-DAOP-5.1.2/A-2013/01 című pályázat benyújtása.
Határozat száma: V12/14.II.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy
1. be kívánja nyútani a „ A főtér rehabilitációja Kunszentmiklóson” KT-Kunszentmiklós-DAOP-5.1.2/A-2013/01 című pályázatot.
2. megbízza Ludányi Andrást a pályázat benyújtásával.
Felelős: Dinnyés Zoltán elnök, Ludányi András gazdasági vezető
Határidő: 2014. március 14.
Tárgy: Jogi személyiség nélküli szervezetek felvétele.
Határozat száma: V11/14.II.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. A vezetőség úgy határoz, hogy a
a) Szappanos Lukács Népdalkör
b) Kiss József Daloskör
c) Kunszentmiklós-Blumberg Baráti Kör
d) Kiskun Hagyományőrző Baráti Kör
a Puszta hangja Egyesület jogi személyiség nélküli tagja lehet.
2. A vezetőség hozzájárul, hogy a
a) Szappanos Lukács Népdalkör vezetője Ifj. Szőke Imre, titkára Selyem Balázsné,
b) Kiss József Daloskör vezetője Szappanos Bálintné,
c) Kunszentmiklós-Blumberg Baráti Kör vezetője Dr. Szilágyi László
d) Kiskun Hagyományőrző Baráti Kört vezetője Ludányi András
legyen.
Felelős: Elnök
Határidő: 2014. február 19.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V10/14.II.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Jogi személyiség nélküli szervezetek csatlakozása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Pályázat beadása.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. Egyéb ügyek.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V9/14.II.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V8/14.II.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Közgyűlés összehívása
Határozat száma: V8/14.I.22.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy összehívja a soron következő Közgyűlést.
· Az ülés ideje: 2014. február 8, szombat, 16:00 óra
· Határozatképtelenség esetén az ülés új időpontja: 2014. február 14, szombat, 18:30 óra
· Az ülés helye: Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 7.
Napirendi pontok:
1. Vezetőség beszámolója az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. 2014-évre tervezett rendezvények megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
4. Alapszabály módosítása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
5. Egyéb ügyek, bejelentések.
Felelős: Elnök
Határidő: 2014. február 8.
Tárgy: Pályázat benyújtása.
Határozat száma: V7/14.I.22.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy:
1. pályázatot kíván benyújtani a Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez a 2014-évi kiadásaira.
2. megbízza Ludányi Andrást a pályázat elkészítésével és benyújtásával.
Felelős: Ludányi András gazdasági vezető
Határidő: 2014. február 28.
Tárgy: Megállapodás megkötése a KEMU Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskolával.
Határozat száma: V6/14.I.22.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy:
1. megállapodást kíván kötni a KEMU Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskolával a közösségi szolgálatra jelentkező tanulók fogadására.
2. a program felelőse Ludányi András
3. felhatalmazza Dinnyés Zoltánt a megállapodás aláírására
Felelős: Elnök
Határidő a megállapodás megkötésére: 2014. február 15.
Tárgy: Alapszabály módosítása.
Határozat száma: V5/14.I.22.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy az Alapszabály módosítását a beterjesztett formában a Közgyűlés elé terjeszti.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Tárgy: 2014 évre tervezett programok.
Határozat száma: V4/14.I.22.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy az alábbi programok megvalósítását javasolja a Közgyűlésnek:
1. Csendes // Téli ~ Tavaszi ~ Nyári ~ Őszi // Esték: Alkalmanként szervezzük meg.
2. Író-olvasó találkozó: Minden hónap első szombat, januártól novemberig (11 alkalom).
Szervezők: Puszta Hangja Egyesület
3. Krúdi Gyula emléknap: Május 17.
Szervezők: Puszta Hangja Egyesület (Székely Gábor)
4. Városi gyermeknap: Június 1-én
Szervezők: Puszta Hangja Egyesület, MSZ, Virágh Gedeon sportegyesület)
5. Nótaest katona dalokkal: Június 21-én.
Szervezők: Puszta Hangja Egyesület (Dinnyés Zoltán)
6. Karácsonyi ünnepi műsor: december 20-án
Szervezők: Puszta Hangja Egyesület (Kiss Betti)
7. Emléknapok szervezése:
· Hősök napja, Május utolsó vasárnapja (Iloncsukkal közösen)
· Nemzeti összetartozás napja (Trianoni megemlékezés), Június 4.
· ’56-os forradalom leverésének emléknapja: November 3.
8. Kiállítások:
· Kunszentmiklóson készült régi fotókból kiállítás.
· Szőke Ferenc festményeiből kiállítás:
9. Részvétel a MOGY szervezésében: Augusztus
10. Rovásírásos helységnévtáblák festése: Tavasszal
Felelős: Elnök
Határidő: 2014. február 8.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V3/14.I.22.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. 2014 évre tervezett rendezvények megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Alapszabály módosítása
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. KEMU Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola tanulóinak fogadása közösségi szolgálatra.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
4. Pályázat benyújtása az Önkormányzathoz.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
5. Közgyűlés összehívása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
6. Egyéb ügyek.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V2/14.I.22.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V1/14.I.22.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.