Határozatok

<< Vissza

Tárgy: 2013-évi költségvetés módosítása.
Határozat száma: V31/13.XI.06.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy a 2013-évi költségvetés módosítását a beterjesztett formában elfogadja.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Tárgy: Pályázatok benyújtása.
Határozat száma: V30/13.XI.06.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy:
1. be kívánja nyújtani a NEA-14-KK-M működési pályázatot,
2. be kívánja nyújtani a NEA-14-KK-SZ szakmai pályázatot,
3. megbízza Ludányi Andrást a pályázat benyújtásával.
Felelős: Elnök
Határidő: Pályázati kiírásban szereplő beadási határidő
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V29/13.XI.06.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Pályázatok benyújtása
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
2. 2013-évi költségvetés módosítása.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. Egyéb ügyek.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V28/13.XI.06.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V27/13.XI.06.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: 2013-évi költségvetés módosítása.
Határozat száma: V26/13.VI.15.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy a 2013-évi költségvetés módosítását a beterjesztett formában elfogadja.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Tárgy: Részvétel a MOGY munkálataiban.
Határozat száma: V25/13.VI.15.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy:
1. az egyesület tagjaival, önkénteseivel, közösségi szolgálatra jelentkező tanulókkal részt kíván venni a MOGY lebonyolításában, elő és utó munkálataiban,
2. megbízza Ludányi Andrást munkák megszervezésében, koordinálásában.
Felelős: Elnök
Határidő: 2013. szeptember 1.
Tárgy: Pályázat benyújtása.
Határozat száma: V24/13.VI.15.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy:
1. pályázatot kíván benyújtani a Független Emberi Lehetőség Nonprofit Kft-hez, az egyesület működési költségeire 750.000,- forint összegben.
2. megbízza Ludányi Andrást a pályázat benyújtásával.
Felelős: Elnök
Határidő: 2013. június 24.
Tárgy: Megállapodás megkötése a Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskolával.
Határozat száma: V23/13.VI.15.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy:
1. megállapodást kíván kötni a Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskolával a közösségi szolgálatra jelentkező tanulók fogadására.
2. a program felelőse Ludányi András
3. felhatalmazza Dinnyés Zoltánt a megállapodás aláírására
Felelős: Elnök
Határidő a megállapodás megkötésére: 2013. június 30.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V22/13.VI.15.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Virágh Gedeon Szakközép és Szakiskola tanulóinak fogadása közösségi szolgálatra.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Pályázat benyújtása
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. Részvétel a MOGY szervezésében.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
4. 2013-évi költségvetés módosítása.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
5. Egyéb ügyek.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V21/13.VI.15.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V20/13.VI.15.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: 2012-évi beszámoló és közhasznúsági melléklete.
Határozat száma: V19/13.V.24.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy a:
1. 2012-évi beszámolót a beterjesztett formában elfogadja és a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
2. 2012-évi közhasznúsági mellékletet a beterjesztett formában elfogadja és a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Felelős: Elnök
Határidő: 2013. május 25.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V18/13.V.24.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. 2012-évi beszámoló és közhasznúsági mellékletének megvitatása.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
2. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V17/13.V.24.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V16/13.V.24.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Közgyűlés összehívása
Határozat száma: V15/13.V.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy összehívja a soron következő közgyűlést.
· Az ülés ideje: 2013. május 25, szombat, 18.00 óra
· Határozatképtelenség esetén az ülés új időpontja: 2013. június 1, szombat, 18.00 óra
· Az ülés helye: Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 7.
Napirendi pontok:
1. Vezetőség beszámolója az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Honti Roland bizottsági elnök
4. Fegyelmi Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyésné Mészáros Irén bizottsági elnök
5. 2012-évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet megvitatása, elfogadása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
6. 2013-évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
7. Egyéb ügyek
Felelős: Elnök
Határidő: 2013. május 25.
Tárgy: Tagfelvétel
Határozat száma: V14/13.V.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy Schönfeld Tibort felveszi a Puszta Hangja Egyesület tagjai sorába.
Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Tagfelvétel
Határozat száma: V13/13.V.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy Kiss Bernadettet felveszi a Puszta Hangja Egyesület tagjai sorába.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: 2013-évi költségvetés
Határozat száma: V12/13.V.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség a 2012-évi költségvetést megvitatta és elfogadta, azt az elfogadott formában a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: Elnök
Határidő: 2013. május 30.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V11/13.V.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. 2013-évi költségvetés megvitatása.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
2. Tagfelvétel
Előterjesztő: Ludányi Andrásné titkár
3. Közgyűlés összehívása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
4. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V10/13.V.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Dr. Szilágyi Lászlót és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V09/13.V.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Közgyűlés összehívása
Határozat száma: V08/13.III.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy összehívja a soron következő Közgyűlést.
· Az ülés ideje: 2013. április 6., szombat, 15:00 óra
· Határozatképtelenség esetén az ülés új időpontja: 2013. április 13., szombat, 15:00 óra
· Az ülés helye: Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 7.
Napirendi pontok:
1. Vezetőség beszámolója az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
1. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
2. Tagdíj mértékének megállapítása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
3. 2013-évre tervezett rendezvények megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
4. Alapszabály módosításának előkészítése.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
5. Egyéb ügyek, bejelentések.
Felelős: Elnök
Határidő: 2013. április 6.
Tárgy: Tagdíj mértékének megállapítása.
Határozat száma: V07/13.III.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy a tagdíjak mértékének változatlanul hagyását javasolja a Közgyűlésnek.
Felelős: Elnök
Határidő:Következő közgyűlés
Tárgy: 2013 évre tervezett programok.
Határozat száma: V06/13.III.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy az alábbi programok szervezését ajánlja a Közgyűlésnek elfogadásra:
Csendes // Téli ~ Tavaszi ~ Nyári ~ Őszi // Esték
Városi gyermeknap: Június 2-án
Szervezők: Puha, MSZ, Baranta
Kemence ünnepe: augusztus 4-én
Szervezők: Puha, MSZ, Baranta
Énekkari és népzenei találkozó: Decemberben 7-én
Szervezők: Puha, Szappanos Lukács népdalkör
Kiállítások:
Kunszentmiklóson készült régi fotókból kiállítás.
Nász és gyász: kiállítás régi esküvői meghívókból és gyászjelentésekből.
Emléknapok szervezése:
Hősök napja, Május utolsó vasárnapja (Iloncsukkal közösen)
Nemzeti összetartozás napja (Trianoni megemlékezés), Június 4.
’56-os forradalom leverésének emléknapja: November 3.
Egyéb:
Hőseink nyomában: Séta a fölszögi temetőben. Katonasírok felkutatása.
Emléktábla elhelyezése a Virágh Gedeon utcában.
Felelős: Elnök
Határidő:Következő közgyűlés
Tárgy: Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről és a pályázatokról.
Határozat száma: V05/13.III.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy elfogadja Ludányi András beszámolóját.
Felelős: Elnök
Határidő: azonnal
Tárgy: NEA szakmai pályázat benyújtása.
Határozat száma: V04/13.III.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy a NEA szakmai pályázatot be kívánja nyújtani.
Felelős: Ludányi András gazd. vez.
Határidő: 2013 március 25.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V03/13.III.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről és a pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
2. 2013-évi programok megvitatása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
3. Tagdíj mértékének megállapítása.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
4. Alapszabály módosításának előkészítése.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
5. Közgyűlés összehívása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
6. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V02/13.III.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza és Dr. Szilágyi Lászlót és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V01/13.III.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.