Határozatok

<< Vissza

Tárgy: 2012-évi költségvetés módosítása.
Határozat száma: V29/12.XII.05.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy a 2012-évi költségvetés módosítását a beterjesztett formában elfogadja.

Felelős: Elnök
Határidő:Azonnal
Tárgy: Pénzügyi beszámoló
Határozat száma: V28/12.XII.05.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy elfogadja Ludányi András beszámolóját az egyesület pénzügyi helyzetéről.

Felelős: Elnök
Tárgy: NEA 2013 működési pályázat benyújtása.
Határozat száma: V27/12.XII.05.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. A vezetőség úgy határoz, hogy 1.280 ezer Ft. összegben pályázatot kíván benyújtani az egyesület 2013-évi működési költségeire.
2. A vezetőség megbízza Ludányi Andrást a pályázat benyújtásával.

Felelős: Elnök
Határidő: 2012. december 11.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V26/12.XII.05.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről és a pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
2. 2012-évi költségvetés módosítása.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. 2013-évi programok
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
4. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V25/12.XII.05.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza és Dr. Szilágyi Lászlót és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V24/12.XII.05.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Közgyűlés összehívása.
Határozat száma: V23/12.VII.05.

Határozat:
A Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy összehívja a Közgyűlést.
1. Az ülés ideje: 2012. július 14, szombat, 16.00 óra
2. Határozatképtelenség esetén az ülés új időpontja: 2012. július 21, szombat, 18.00 óra
3. Az ülés helye: Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 7.
Napirendi pontok:
1. Alapszabály módosítása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Egyéb ügyek
Felelős: Elnök
Határidő: 2012. július 6.
Tárgy: Alapszabály módosítása.
Határozat száma: V22/12.VII.05.

Határozat:
A Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy az alapszabály módosítása tárgyban hozott, Kgy.41/12.V.19. számú határozat az alábbiak szerinti módosítását javasolja a Közgyűlés felé:
A Közgyűlés az Alapszabály:
1. I. fejezet 3. pontjában helyi hatókör helyett területi hatókört jelöljön meg,
2. II. fejezet 1. pontjában az egyesület céljai elérése érdekében végzett tevékenységek közé vegye fel a közösségi ház üzemeltetését,
3. IV. fejezet 1.7, 2.2, 2.3 és a 2.4 pontját, valamint a VII. fejezetet nem kívánja módosítani.
Felelős: Elnök
Határidő: 2012. július 30.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V21/12.VII.05.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Alapszabály módosítása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V20/12.VII.05.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V19/12.VII.05.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.

Tárgy: Tisztségek meghatározása
Határozat száma: V18/12.V.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Alelnökök: Szentgyörgyi Mária Judit, Dr. Szilágyi László
Titkár: Ludányi Andrásné
Gazdasági vezető: Ludányi András

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V17/12.V.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Tisztségek felosztása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V16/12.V.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V15/12.V.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Közösségi ház üzemeltetéséről kötött szerződés meghosszabbítása.
Határozat száma: V14/12.IV.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy megkívánja hosszabbítani a közösségi ház üzemeltetéséről szóló, a Kunszentmiklósi Önkormányzattal kötött szerződést.
Felelős: Elnök
Határidő: 2012. május 18.
Tárgy: Közgyűlés összehívása.
Határozat száma: V13/12.IV.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy összehívja a soronkövetkező Közgyűlést.
· Az ülés ideje: 2012. május 19, szombat, 16:00 óra
· Határozatképtelenség esetén az ülés új időpontja: 2012. május 26, szombat, 16.00 óra
· Az ülés helye: Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 7.
Napirendi pontok:
1. Vezetőség beszámolója az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről, pályázatokról.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Vajda Tiborné bizottsági elnök
4. 2011-évi mérleg és a Közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
5. 2012-évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
6. Elnök, Vezetőségi tagok, Ellenőrző Bizottsági tagok és a Fegyelmi Bizottsági tagok megválasztása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
7. Alapszabály módosítása
Előterjesztő: egyesület elnöke
8. Egyéb ügyek
Felelős: Elnök
Határidő: 2012. május 19.
Tárgy: Jelölő bizottság felállítása.
Határozat száma: V12/12.IV.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy
1. jelölő bizottságot állít fel,
2. a jelölő bizottság tagjának Székely Gábort, Ludányi Zsoltot és Dinnyésné Mészáros Irént kéri fel.
Felelős: Elnök
Határidő: 2012. április 20.
Tárgy: Alapszabály módosítása.
Határozat száma: V11/12.IV.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy a Közgyűlés elé terjeszti az Alapszabály módosítását.
Felelős: Elnök
Határidő: Következő közgyűlés
Tárgy: NEA működési pályázat benyújtása.
Határozat száma: V10/12.IV.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy
1. pályázatot kíván beadni az egyesület működési költségeire az NEA-hoz,
2. a 10% önrészt biztosítja,
3. megbízza Ludányi Andrást a pályázat kidolgozásával és benyújtásával.
Határidő: 2012. május 7.
Felelős: Ludányi András, gazdasági vezető
Tárgy: 2012-évi költségvetés megvitatása és elfogadása
Határozat száma: V09/12.IV.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség a 2012-évi költségvetést megvitatta és elfogadta, azt az elfogadott formában a Közgyűlés elé terjeszti.
Felelős: Elnök
Határidő: 2012. május 30.
Tárgy: Új rendezvények tervezése.
Határozat száma: V08/12.IV.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség a Közgyűléstől a Kgy 28/11.XI.26. számú határozatban kapott felhatalmazás alapján a Kgy 27/11.XI.26. számú határozatban elfogadott rendezvényeken felül az alábbi rendezvényeket kívánja megszervezni:
1. Gyermeknap,
2. Nyilvános beszélgetés sikeres kunszentmiklósi fiatalokkal,
3. Kemence ünnep.

Felelős: Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: 2011-évi mérleg és a közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása.
Határozat száma: V07/12.IV.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség a 2011-évi mérleget és Közhasznúsági jelentést megvitatta és elfogadta, azt az elfogadott formában a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: Elnök
Határidő: 2012. május 30.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V06/12.IV.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. 2011-évi mérleg és a közhasznúsági jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Új rendezvények tervezése.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
3. 2012-évi költségvetés megvitatása.
Előterjesztő: Ludányi András
4. NEA működési pályázat megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
5. Közösségi ház üzemeltetése
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
6. Alapszabály módosítása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
7. Jelölő bizottság felállítása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
8. Közgyűlés összehívása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
9. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V05/12.IV.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V04/12.IV.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V03/12.III.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. 2012-évi költségvetés megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Új rendezvény megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán
3. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V02/12.III.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V01/12.III.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.