Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Közgyűlés összehívása
Határozat száma: V23/11.XI.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy összehívja a soronkövetkező Közgyűlést.
· Az ülés ideje: 2011. november 26, szombat, 17:00 óra
· Határozatképtelenség esetén nincs újra összehívott közgyűlés
· Az ülés helye: Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 7.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetéről.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
3. 2012-évre tervezett rendezvények megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
4. Egyéb ügyek, bejelentések

Felelős: Elnök
Határidő: 2011. november 26.
Tárgy: 2012-évre tervezett rendezvények
Határozat száma: V22/11.XI.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség 20112-ben az alábbi rendezvényeket javasolja megrendezni:
· „Szülőföldemen”
· Csendes … Esték
· Régi Idők Történetei
· Énekkari és népzenei találkozó
· Kiállítások

Felelős: Elnök
Határidő: 2012 május 31
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V21/11.XI.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. 2012-évi rendezvényterv összeállítása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Közgyűlés összehívása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
3. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V20/11.XI.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi László a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V19/11.XI.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Tagfelvétel
Határozat száma: V18/11.IX.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy Honti Rolandot felveszi a Puszta Hangja Egyesület tagjai sorába.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése a Bakér Mente Egyesülettel
Határozat száma: V17/11.IX.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség:
a) kinyilvánítja, hogy együttműködési megállapodást kíván kötni a Bakér Mente Egyesülettel.
b) megbízza Dinnyés Zoltán elnököt a megállapodás aláírásával.

Felelős: Elnök
Határidő: 2011. október 30.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V16/11.IX.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Fotókiállítás és az énekkari fesztivál rendezésének megtárgyalása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
2. Bakér Mente Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás megvitatása.
Előterjesztő: Ludányi András Gazdasági vezető
3. Tagfelvétel
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
4. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V15/11.IX.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V14/11.IX.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Tagfelvétel
Határozat száma: V13/11.IV.30.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy Szinai Bernadettet a Puszta Hangja Egyesület tagjai sorába felveszi.
Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Közgyűlés összehívása.
Határozat száma: V12/11.IV.30.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy összehívja a soronkövetkező Közgyűlést.
· Az ülés ideje: 2011. május 28, szombat, 18:00 óra
· Határozatképtelenség esetén az ülés új időpontja: 2011. június 04, péntek, 19:00 óra
· Az ülés helye: Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 7.
Napirendi pontok:

1. Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
2. Bizottsági Elnökök beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Bizottsági Elnökök
3. Beszámoló az Egyesület pénzügyi helyzetéről.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
4. 2010-évi mérleg és a közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
5. 2010-évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
6. Ellenőrző Bizottság tag választása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök.
7. Egyéb ügyek, bejelentések

Felelős: Elnök
Határidő: 2011. június 04.
Tárgy: 2011-évi költségvetés megvitatása és elfogadása
Határozat száma: V11/11.IV.30.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség a 2011-évi költségvetést megvitatta és elfogadta, azt az elfogadott formában a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: Elnök
Határidő: 2011. május 30.
Tárgy: 2010-évi mérleg és a közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása
Határozat száma: V10/11.IV.30.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség a 2010-évi mérleget és Közhasznúsági jelentést megvitatta és elfogadta, azt az elfogadott formában a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: Elnök
Határidő: 2011. május 30.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V09/11.IV.30.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. 2010-évi mérleg és a közhasznúsági jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
Ludányi András gazdasági vezető
2. 2011 évi költségvetés megtárgyalása.
Előterjesztő: Ludányi András Gazdasági vezető
3. Közgyűlés összehívása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
4. Tagfelvétel
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán elnök
5. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V08/11.IV.30.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V07/11.IV.30.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Közösségi ház üzemeltetése.
Határozat száma: V06/11.I.26.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség
1. úgy határoz, hogy tárgyalni kíván a város vezetésével a Kossuth Lajos út 7 szám alatt levő közösségi ház üzemeltetéséről.
2. megbízza Dinnyés Zoltán elnököt és Ludányi András gazdasági vezetőt a tárgyalások lefolytatásával.
Felelős: Elnök
Határidő: 2011. május 30.
Tárgy: Közgyűlés összehívása
Határozat száma: V05/11.I.26.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy a Közgyűlést március 12-re, a következő napirendi pontokkal az egyesület székhelyére összehívja.
1. Elnök beszámolója az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
2. Gazdasági vezető beszámolója az egyesület pénzügyi helyzetéről és a pályázatokról.
3. 2011-évre tervezett rendezvények megvitatása.
4. Egyéb ügyek
Felelős: Elnök
Határidő: Következő Közgyűlés
Tárgy: 2011 évi programjavaslat
Határozat száma: V04/11.I.26.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy az alábbi programok megszervezését terjeszti a Közgyűlés elé:
1. „Szülőföldemen”
2. Csendes… Esték,
3. Gyermeknap
4. Múzeumok Éjszakája
5. IV. Énekkari és Népzenei találkozó
6. Kiállítások
Felelős: Elnök
Határidő: Következő Közgyűlés
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V03/11.I.26.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. 2011 évi rendezvények megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
2. Közgyűlés összehívása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
3. Egyéb ügyek.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V02/11.I.26.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.

Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V01/11.I.26.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.