Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V27/10.XII.04.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. 2011 évi rendezvények megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V26/10.XII.04.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V25/10.XII.04.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Kiállítás rendezése
Határozat száma: V24/10.VIII.07.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy:
1. Megrendezi a„Diószegi Balázs végleg hazatért Kunszentmiklósra” című kiállítást.
2. A kiállítás költségeit a 2010-évi költségvetés IV. fejezetének terhére számolja el.
Felelős: Elnök
Határidő: 20010. szeptember 15.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V23/10.VIII.07.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Kiállítások rendezése
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V22/10.VIII.07.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
számú határozat

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V21/10.VIII.07.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.


Tárgy: 2010-évi költségvetés módosítása
Határozat száma: V20/10.VII.22.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség a úgy határoz, hogy az apaji fotókiállítás költségeit a 2010-évi költségvetés IV. fejezetének terhére számolja el.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Kiállítás rendezése
Határozat száma: V19/10.VII.22.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy elfogadja Novák Pál Apaj Község polgármesterének felkérését és megrendezi az Apaji Falunapokon a kiállítást.

Felelős: Elnök
Határidő: 20010. augusztus 20.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V18/10.VII.22.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Kiállítások rendezése
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
2. 2010 évi költségvetés módosítása.
Előterjesztő: Ludányi András Gazdasági vezető
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V17/10.VII.22.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V16/10.VII.22.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Közgyűlés összehívása.
Határozat száma: V15/10.V.12.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy összehívja a soronkövetkező Közgyűlést.
· Az ülés ideje: 2010. május 30, vasárnap, 11:30 óra
· Határozatképtelenség esetén az ülés új időpontja: 2009. június 04, péntek, 19:00 óra
· Az ülés helye: Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 7.
Napirendi pontok:

8. Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
9. Bizottsági Elnökök beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Bizottsági Elnökök
10. Beszámoló az Egyesület pénzügyi helyzetéről.
Előterjesztő: Ludányi András gazdasági vezető
11. CEF küldött beszámolója a CEF-ben végzett munkáról.
Előterjesztő: Szentgyörgyi Mária Judit
12. Mérleg és a Közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
13. 2010-évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök, Ludányi András gazdasági vezető
14. Egyéb ügyek

Felelős: Elnök
Határidő: 2010. június 04.
Tárgy: 2010-évi költségvetés megvitatása és elfogadása
Határozat száma: V14/10.V.12.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség a 2010-évi költségvetést megvitatta és elfogadta, azt az elfogadott formában a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: Elnök
Határidő: 20010. május 30.
Tárgy: 2009-évi mérleg és a közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása
Határozat száma: V13/10.V.12.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség a 2009-évi mérleget és Közhasznúsági jelentést megvitatta és elfogadta, azt az elfogadott formában a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: Elnök
Határidő: 20010. május 30.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V12/10.V.12.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Mérleg és a közhasznúsági jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
Ludányi András gazdasági vezető
2. 2010 évi költségvetés megtárgyalása.
Előterjesztő: Ludányi András Gazdasági vezető
3. Közgyűlés összehívása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V11/10.V.12.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V10/10.V.12.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Varga Domokos ÁMK gyermeknap szervezése
Határozat száma: V9/10.IV.21.

Határozat:
Vezetőség 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Vezetőség úgy határoz, hogy köszönettel elfogadja a Varga Domokos ÁMK vezetésének felkérését és megszervezi az ÁMK-ban tanuló gyermekek számára a gyermeknapot. A rendezvény ideje: 2010. május 28. 8.00-tól, 14.00 óráig.
2. A Vezetőség megbízza Dinnyés Zoltánt, Ludányi Andrásnét és Ludányi Andrást a szervezésről szóló tárgyalások lefolytatásával.

Felelős: Elnök
Határidő: 2010. május 28.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V8/10.IV.21.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. ÁMK gyermeknap szervezése
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V7/10.IV.21.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V6/10.IV.21.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Közgyűlés összehívása
Határozat száma: V5/10.I.10.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy január 24-re összehívja a Közgyűlést az alábbi napirendi pontokkal:
1. Elnök beszámolója az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
2. Gazdasági vezető beszámolója az egyesület pénzügyi helyzetéről és a pályázatokról.
Előterjeszt: Ludányi András gazdasági vezető
3. CEF küldött beszámolója a CEF-ben végzett munkáról.
Előterjesztő: Szentgyörgyi Mária
4. 2010-es rendezvények megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
5. Egyéb ügyek.


Felelős: Elnök
Határidő: 2010. január 31.
Tárgy: 2010 évi programjavaslat
Határozat száma: V4/10.I.10.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy az alábbi programok megszervezését terjeszti a Közgyűlés elé:
1. „Szülőföldemen”
2. Csendes… Esték,
3. Gyermeknap
4. Múzeumok Éjszakája
5. III. Énekkari és Népzenei találkozó
6. Fotókiállítás az egyesület életéről.
7. Festmény kiállítás

Felelős: Elnök
Határidő: Következő Közgyűlés
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V3/10.I.10.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. 2010 évre tervezett programon megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
2. Közgyűlés összehívása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V2/10.I.10.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V1/10.I.10.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.