Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V31/09.XII.04.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Beszámoló az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
2. 2010-es évi tervek megbeszélése
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V30/09.XII.04.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V29/09.XII.04.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Szent István napi ünnepség megszervezése.
Határozat száma: V28/09.VII.18.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy a VDÁMK. Művelődési Házával közösen részt vesz a Szent István napi ünnepség megszervezésében.

Felelős: Elnök
Határidő: 2009. augusztus 20.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V27/09.VII.18.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Szent István napi ünnepség megszervezése.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V26/09.VII.18.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V25/09.VII.18.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.Tárgy: Közgyűlés összehívása.
Határozat száma: V24/09.IV.18.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy összehívja a soronkövetkező Közgyűlést.
· Az ülés ideje: 2009. május 23, szombat, 17.00 óra
· Határozatképtelenség esetén az ülés új időpontja: 2009. május 29, péntek, 19.00 óra
· Az ülés helye: Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 7.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
2. Bizottsági Elnökök beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról.
Előterjesztő: Bizottsági Elnökök
3. Beszámoló az Egyesület pénzügyi helyzetéről.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök, Ludányi András gazdasági vezető
4. CEF küldött beszámolója a CEF-ben végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
5. Mérleg és a Közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
6. 2009-évi rendezvényterv kiegészítése.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
7. 2009-évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök, Ludányi András gazdasági vezető
8. Elnök, Vezetőségi tagok, Ellenőrző Bizottsági tagok és a Fegyelmi Bizottsági tagok megválasztása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
9. Csatlakozás a Bács-Kiskun Megyei Civil Szervezetek Egyesületéhez
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
10. Egyéb ügyek

Felelős: Elnök
Határidő: Május 23.
Tárgy: 2008-évi mérleg és a közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása
Határozat száma: V23/09.IV.18.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség a 2008-évi mérleget és Közhasznúsági jelentést megvitatta és elfogadta, azt az elfogadott formában a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: Elnök
Határidő: 2009. május 30.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V22/09.IV.18.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. 2008-évi mérleg és a közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
2. Közgyűlés összehívása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V21/09.IV.18.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V20/09.IV.18.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Jelölő Bizottság felállítása.
Határozat száma: V19/09.IV.07.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy felállítja a Jelölő Bizottságot.
Elnöknek Vajda Tíbornét választja, tagoknak Molnár Jánost és Ludányi Zsoltot.
Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Pályázat beadása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz, kulturális rendezvény támogatására.
Határozat száma: V18/09.IV.07.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség az „Ide nekem az oroszlánt is!!!” című kulturális fesztivál pályázati anyagát megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A vezetőség úgy határoz, hogy a pályázat költségvetését 630.000,-Ft-ban elfogadja. A versenyhez a Megyei Önkormányzattól 300.000,-Ft támogatást kér.
2. A vezetőség a pályázathoz szükséges 330.000,-Ft. önerőt saját pénzeszközéből biztosítja.
3. A vezetőség a pályázati kiírás III. 2. 4. pontban rögzített feltételeket tudomásul veszi ill. elfogadja az abban rögzítetteket.
4. A vezetőség megbízza Ludányi Andrást a pályázat beadásával.

Felelős: Elnök
Határidő: 2009. április 30.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V17/09.IV.07.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Pályázat beadása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz, kulturális rendezvény támogatására.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
2. Jelölő bizottság felállítása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V16/09.IV.07.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V15/09.IV.07.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Fesztiválon induló táncos csapatok létszámának meghatározása
Határozat száma: V14/09.II.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy nem kívánja felemelni a táncos csapatok létszámát 10 főre.
Felelős: Elnök
Határidő: 2009 február 15.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V13/09.II.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség az ülés menetét az alábbi napirendi pont szerint határozza meg:
1. „Ide nekem az oroszlánt is!!!” című tehetségkutató fesztivállal kapcsolatos feladatok megbeszélése.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
2. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V12/09.II.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V11/09.II.11.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Közgyűlés összehívása.
Határozat száma: V10/09.I.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy összehívja a soronkövetkező Közgyűlést. A közgyűlés elé az alábbi napirendi pontokat terjeszti:
1. Beszámoló az előző Közgyűlés óta végzett munkáról.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

2. Beszámoló az Egyesület pénzügyi helyzetéről.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök, Ludányi András gazdasági vezető

3. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség által végzett célvizsgálat eredményéről.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

4. Vezetőség megüresedett tisztségeinek betöltése.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

5. Az Alapszabály módosítása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

6. 2009-évi rendezvénytervezet megvitatása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

7. „Ide nekem az oroszlánt is!!!” című kulturális vetélkedő költségvetésének megvitatása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök, Ludányi András gazdasági vezető

8. Civil Egyeztető Fórumhoz való csatlakozás megvitatása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

9. Egyéb ügyek


Felelős: Elnök
Határidő: 2009. február 15.
Tárgy: Csatlakozás a CEF-hez
Határozat száma: V09/09.I.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy
· a Közgyűlés elé terjeszti a Civil Egyeztető Fórumhoz való csatlakozást.
· Küldöttnek Szentgyörgyi Mária Juditot javasolja.

Felelős: Elnök
Határidő: 2009. február 15.
Tárgy: Tehetségkutató fesztivál költségvetése.
Határozat száma: V08/09.I.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség a tehetségkutató fesztivál költségvetését az elé beterjesztett formában javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek.

Felelős: Elnök
Határidő: 2009. február 15.
Tárgy: 2009-évi rendezvénytervezet kiegészítése
Határozat száma: V07/09.I.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy a V39/08.XI.16. számú határozatában jóváhagyott rendezvényeket az alábbi rendezvényekkel egészíti ki:
· Fotókiállítás a Szentmiklósi Napok keretében.
· „Oroszlánosok” műsora a Szentmiklósi Napok keretében.
A vezetőség felhatalmazza az Elnököt a - fenti rendezvényekkel kiegészített - 2009-évi rendezvények tervezetének benyújtására a Közgyűlés elé.

Felelős: Elnök
Határidő: 2009. február 15.
Tárgy: NCA működési pályázat benyújtása
Határozat száma: V06/09.I.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. A Vezetőség úgy határoz, hogy az NCA-DA-09 kódszámú kiírásra a pályázatát beadja.
2. A pályázandó összeg: 631.000,- Ft.
3. A Vezetőség megbízza Ludányi András gazdasági vezetőt a pályázat részleteinek kidolgozásával az Elnökkel egyeztetve, továbbá a pályázat határidőre történő beadásával.

Felelős: Elnök
Határidő: 2009. március 27.
Tárgy: Alapszabály módosítása.
Határozat száma: V05/09.I.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy az Alapszabály módosítását a V04/09.I.19. számú határozat figyelembevételével a Vezetőségi ülés elé terjesztett formában a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: Elnök
Határidő: 2009 február 15.
Tárgy: Vezetőségi tisztségek felcserélhetősége
Határozat száma: V04/09.I.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy az előterjesztésben szereplő IV fejezet 3.1 pont, a változatát terjeszti a Közgyűlés elé.

Felelős: Elnök
Határidő: 2009 február 15.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V03/09.I.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség az ülés menetét az alábbi napirendi pont szerint határozza meg:
1. Alapszabály módosításának a megtárgyalása.
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
2. NCA pályázat
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök, Ludányi András gazdasági vezető
3. 2009-évi rendezvénytervezet kiegészítése
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
4. Tehetségkutató fesztivál költségvetése
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök, Ludányi András gazdasági vezető
5. Civil Egyeztető Fórumhoz való csatlakozás megvitatása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
6. Közgyűlés összehívása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
7. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V02/09.I.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V01/09.I.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.