Határozatok

<< Vissza

Tárgy: 2008-évi költségvetés módosítása
Határozat száma: V54/08.XII.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség a Közgyűlés Kgy 10/08.V.14. számú határozatában rögzített felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy a 2008-évi költségvetés módosítását a beterjesztett formában elfogadja.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Máglyagyújtás a téli napfordulón
Határozat száma: V53/08.XII.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy máglyagyújtással egybekötött ünnepséget szervez a téli napforduló alkalmából.

Felelős: Elnök
Határidő: 2008. december 21.
Tárgy: Leltározási és Értékelési Szabályzat jóváhagyása
Határozat száma: V52/08.XII.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy az egyesület a Leltározási és Értékelési Szabályzatot a beterjesztett formában elfogadja.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Pénzkezelési Szabályzat jóváhagyása
Határozat száma: V51/08.XII.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy a Pénzkezelési Szabályzatot a beterjesztett formában elfogadja.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Számvitel politika jóváhagyása
Határozat száma: V50/08.XII.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy az egyesület Számvitel politikáját a beterjesztett formában elfogadja.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Válasz a Főügyészségi vizsgálatra
Határozat száma: V49/08.XII.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. A Vezetőség úgy határoz, hogy a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség által lefolytatott célvizsgálat eredményeként, a Főügyészség által leírt felszólalásban és jelzésben foglaltakat maradéktalanul elfogadja, a jövőbeni munkájánál azt figyelembe veszi, a szükséges módosításokat elvégzi, a módosított Alapszabályt a következő Közgyűlés elé terjeszti.
2. A Vezetőség felhatalmazza az Elnököt a fenti határozat közlésére a Főügyészség felé.

Felelős: Elnök
Határidő: 2009. január 08.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V48/08.XII.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség az ülés menetét az alábbi napirendi pont szerint határozza meg:
1. Főügyészségi vizsgálat eredményének megtárgyalása
2. Számvitel politika, Pénzkezelési Szabályzat valamint a Leltározási és Értékelési Szabályzat jóváhagyása.
3. Máglyagyújtás a téli napfordulón
4. 2008-évi költségvetés módosításaTárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V47/08.XII.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V46/08.XII.14.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.Tárgy: Közgyűlés összehívásáról szóló V40/08.XI.16. számú határozat visszavonása
Határozat száma: V45/08.XI.26.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy a Közgyűlés összehívásáról szóló V40/08.XI.16. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Vezetőségen belüli tisztségek elosztásáról szóló V35/08.XI.09. számú határozat hatályon kívül helyezése.
Határozat száma: V44/08.XI.26.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy Vezetőségen belüli tisztségek elosztásáról szóló V35/08.XI.09. számú határozatát hatályon kívül helyezi, mivel ez a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V43/08.XI.26.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség az ülés menetét az alábbi napirendi pont szerint határozza meg:
1. Vezetőségen belüli tisztségek elosztásáról szóló V35/08.XI.09. számú határozat hatályon kívül helyezése.
2. Közgyűlés összehívásáról szóló V40/08.XI.16. számú határozat visszavonása.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V42/08.XI.26.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V41/08.XI.26.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Közgyűlés összehívása.
Határozat száma: V40/08.XI.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy az alábbi napirendi pontokkal összehívja a Közgyűlést:
1. 2009-évi rendezvényterv megtárgyalása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
2. EB és FB tagok megválasztása
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök
3. Egyéb ügyek
Előterjesztő: Dinnyés Zoltán Elnök

Felelős: Elnök
Határidő: 2008. december 20.
Tárgy: 2009-évi rendezvényterv
Határozat száma: V39/08.XI.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy 2009-ben az alábbi rendezvények szervezését javasolja a Közgyűlésnek:
1. „Szülőföldemen”
2. Csendes // Téli ~ Tavaszi ~ Nyári ~ Őszi // Esték
3. Gyermeknap
4. Múzeumok éjszakája
5. Fútóverseny
6. Bírkafőző verseny
7. Énekkari és Népzenei találkozó

Felelős: Elnök
Határidő: 2008. december 20
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V38/08.XI.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség az ülés menetét az alábbi napirendi pont szerint határozza meg:
1. 2009 évre tervezett rendezvények megvitatása.
2. Közgyűlés összehívása.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V37/08.XI.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V36/08.XI.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrásnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Vezetőségen belüli tisztségek felosztása
Határozat száma: V35/08.XI.09.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy
Szentgyörgyi Mária Judit alelnök
Dr. Szilágyi László alelnök
Ludányi Andrásné titkár
Ludányi András gazdasági vezető
tisztséget kapják.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V34/08.XI.09.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség az ülés menetét az alábbi napirendi pont szerint határozza meg:
1. Vezetőségen belüli tisztségek elosztása.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V33/08.XI.09.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Szentgyörgyi Mária Juditot és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.

Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V32/08.XI.09.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrást a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Közgyűlés összehívása
Határozat száma: V31/08.X.15.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy az alábbi napirendi pontokkal összehívja a Közgyűlést:
1. Az Egyesület helyzete, jövője.
Előterjesztő: Balogh Mihály Alelnök
2. A vezetőség megüresedett tisztségeinek betöltése
Előterjesztő: Balogh Mihály Alelnök
3. Az Alapszabály módosítása
Előterjesztő: Megválasztott Elnök

Felelős: Megbízott Elnök
Határidő: 2008. november 20.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V30/08.X.15.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség az ülés menetét az alábbi napirendi pont szerint határozza meg:
1. Az Egyesület jelene, jövője.
2. Közgyűlés összehívása.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V29/08.X.15.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V28/08.X.15.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrást a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Jótékonysági est szervezése
Határozat száma: V27/08.VI.29.

Határozat:
Vezetőség 4 igen és egy nem mellett az alábbi határozatot hozza:

1. Vezetőség úgy határoz, hogy a Közgyűlés jóváhagyása esetén, jótékonysági estet kíván rendezni melyre meghívja a Bergendy együttest.
2. Vezetőség úgy határoz, hogy a kiadások levonása után megmaradó bevételt az egyesület működésére és rendezvények szervezésére kívánja fordítani.
3. Vezetőség megbízza Szabó István Elnököt, hogy folytassa a tárgyalásokat a Bergendy együttessel.

Felelős: Elnök
Határidő: 2008. december 06.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V 26/08.VI.29.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség az ülés menetét az alábbi napirendi pont szerint határozza meg:
1. Bergendy koncert rendezése
2. Műveltségi vetélkedő
3. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V25/08.VI.29.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Balogh Mihályt és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V24/08.VI.29.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrást a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: 2008-évi költségvetés
Határozat száma: V23/08.IV.30.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség a 2008-évi költségvetést megvitatta, változtatás nélkül a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: Elnök
Határidő: 2008. május 30.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V22/08.IV.30.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség az ülés menetét az alábbi napirendi pont szerint határozza meg:
1. 2008-évi költségvetés megvitatása
2. Egyéb ügyek.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V21/08.IV.30.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Balogh Mihályt és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V20/08.IV.30.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrást a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Elnök felhatalmazása kötelezettségvállalásra a megyei önkormányzat felé.
Határozat száma: V19/08.IV.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség felhatalmazza az Elnököt az alábbi tartalmú kötelezettség vállalására:
Vállaljuk, hogy
· a megyei önkormányzatot társrendezőként szerepeltetjük,
· a rendezvényekkel összefüggő kiadványokon feltüntetjük a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat címerét,
· a rendezvényeken kitűzzük Bács-Kiskun megye zászlaját,
· a rendezvény kiadványain megyei elnöki köszöntőt jelentetünk meg.

Felelős: Elnök
Határidő: 2008. április 30.
Tárgy: Pályázat beadása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz, kulturális rendezvény támogatására.
Határozat száma: V18/08.IV.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség az „Ide nekem az oroszlánt is!!!” című kulturális fesztivál pályázati anyagát megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A vezetőség úgy határoz, hogy a pályázat költségvetését 610.000,-Ft-ban elfogadja. A versenyhez a Megyei Önkormányzattól 250.000,-Ft támogatást kér.
2. A vezetőség a pályázathoz szükséges önerőt saját pénzeszközéből biztosítja.
3. A vezetőség megbízza Ludányi Andrást a pályázat beadásával.

Felelős: Elnök
Határidő: 2008. április 30.
Tárgy: V17/08.IV.23.
Határozat száma: Napirendi pontok meghatározása

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség az ülés menetét az alábbi napirendi pont szerint határozza meg:
1.Pályázat beadása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz, kulturális rendezvény támogatására.


Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V16/08.IV.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Balogh Mihályt és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V15/08.IV.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrást a jegyzőkönyv vezetésével.


Tárgy: Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány által, 2008-évre kiírt pályázat megvitatása.
Határozat száma: V 14/08.III.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy benyújtja a pályázatot a Művészeti és Szabadművelődési Alapítványhoz, a „Szülőföldemen”, Csendes Esték, gyermeknapi rendezvényre és a múzeumok éjszakája megrendezésének költségeinek egy részére.
Felelős: Elnök
Határidő: 2008. április 30.
Tárgy: 2008-évi NCA működési pályázat
Határozat száma: V 13/08.III.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy az egyesület működési költségvetését elfogadja. Kidolgozza a pályázat további részét és elektronikus úton benyújtja.
Felelős: Elnök
Határidő: 2008. április 23.
Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a Kunszentmiklósi Képviselő testülethez
Határozat száma: V 12/08.I.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy a támogatási kérelmet a megvitatott formában benyújtja a Képviselő testülethez.
Felelős: Elnök
Határidő: 2008. március 28.
Tárgy: 2007-évi közhasznúsági jelentés megtárgyalása.
Határozat száma: V 11/08.III.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy a 2007-évi közhasznúsági jelentést elfogadja és felkéri az Ellenőrző Bizottságot annak megtárgyalására.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V 10/08.III.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. 2007-évi közhasznúsági jelentés megtárgyalása.
2. Kunszentmiklósi Képviselő testülethez benyújtandó, 2008-évi támogatási kérelem megvitatása.
3. 2008-évi NCA működési pályázat megtárgyalása.
4. Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány által, 2008-évre kiírt pályázat megvitatása.
5. Egyéb ügyek.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V 09/08.III.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Balogh Mihályt és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V 08/08.III.19.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrást a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Nőnap megrendezéséről szóló V 29/07.XI.02. számú határozat hatályon kívül helyezése
Határozat száma: V 7/08.I.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A Vezetőség úgy határoz, hogy - mivel a Közgyűlés az Anyáknapi rendezvény megszervezése mellett döntött – nem rendezi meg a Nőnapi ünnepséget. Ezzel hatályon kívül helyezi a V 29/07.XI.02. számú határozatát.
Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Pályázat benyújtása a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társuláshoz
Határozat száma: V 6/08.I.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társuláshoz az „Ide nekem az oroszlánt is!!!” című műveltségi vetélkedő költségeire.
Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: „Ide nekem az oroszlánt is!!!” műveltségi vetélkedő kiadásai
Határozat száma: V 5/08.I.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség az „Ide nekem az oroszlánt is!!!” című műveltségi vetélkedő kiadásait 1.136.100,-Ft-ban határozza meg.
Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: „Ide nekem az oroszlánt is!!!” 2 műveltségi vetélkedő szabályzatának elfogadása.
Határozat száma: V 4/08.I.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy az alábbi módosításokkal a vetélkedő szabályzatát elfogadja.
Vetélkedő címéből elhagyja a számozást.
I.pont: „elsősorban kistérségi” megjegyzés beírása.
II.pont: Maximum 6 fős zenei együttesek lehetnek.
III. pont: „saját lakóhelyén” helyett a „szervezőbizottság által” szövegezés kerül.
Valamint beírásra kerül a „Szervezőbizottság a rendezvénnyel kapcsolatos minden jogot fenntart!” megjegyzés.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V 03/08.I.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. „Ide nekem az oroszlánt is!!!” 2 műveltségi vetélkedő szabályzatának megtárgyalása
2. „Ide nekem az oroszlánt is!!!” 2 műveltségi vetélkedő költségvetésének megtárgyalása
3. Pályázat benyújtása a A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társuláshoz az „Ide nekem az oroszlánt is!!!” 2 műveltségi vetélkedő költségeihez.
4. Nőnap megrendezéséről szóló V 29/07.XI.02. számú határozat hatályon kívül helyezése.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V 02/08.I.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Balogh Mihályt és Dr. Szilágyi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V 01/08.I.16.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Ludányi Andrást a jegyzőkönyv vezetésével.