Határozatok

<< Vissza

Tárgy: Közgyűlés összehívása
Határozat száma: V 30/07.XI.02.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség úgy határoz, hogy megbízza az Elnököt az alábbi időpontokban és napirenddel a Közgyűlés összehívásával:
· Az ülés ideje: 2007. november 23, péntek, 19 óra
· Határozatképtelenség esetén az ülés új időpontja: 2007. december 01, szombat, 15 óra
· Az ülés helye: Kunszentmiklós, Bibó Károly utca 5. szám alatti vízmű ebédlője.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
2. 2008-évi program megvitatása

Felelős: Elnök
Határidő: november 15.
Tárgy: Nőnapi rendezvény megtartása
Határozat száma: V 29/07.XI.02.

Határozat:
Vezetőség három igen, egy nem (Ludányi András) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy megrendezi a nőnapi ünnepséget, melyre meghívja Dobos Katalin színművésznőt és Németh József művész urat.

Felelős: Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: V 17/07.IX.23. számú határozat módosítása
Határozat száma: V 28/07.XI.02.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy a V 17/07.IX.23. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Szülőföldemen” sorozatot évi négy alkalommal kívánja megrendezni.
A határozat többi pontját változatlanul hagyja.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: V 16/07.IX.23. számú határozat visszavonása
Határozat száma: V 27/07.XI.02.

Határozat:
Vezetőség három igen, egy nem (Ludányi András) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy nem kívánja megrendezni az „Ide nekem az oroszlánt is” című műveltségi vetélkedőt ezért a V 16/07.IX.23. számú határozatát visszavonja.


Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: V 13/07.IX.23. számú határozat visszavonása
Határozat száma: V 26/07.XI.02.

Határozat:
Vezetőség három igen, egy nem (Ludányi András) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy nem kívánja megrendezni a farsangi bált ezért a V 13/07.IX.23. számú határozatát visszavonja.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: V 12/07.IX.23 számú határozat visszavonása
Határozat száma: V 25/07.XI.02.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A vezetőség úgy határoz, hogy nem kívánja megrendezni a „…Hát a mi Sándorunk most mit csinál?” Petőfi – ’48 című emlékverseny ezért a V 12/07.IX.23 számú határozatát visszavonja.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V 24/07.XI.02.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. 2008 évi programok megtárgyalása
2. Taggyűlés összehívása
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V 23/07.XI.02.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Balogh Mihályt és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésére
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V 22/07.XI.02.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Asztalos Jánosnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Tagfelvétel
Határozat száma: V 21/07.IX.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vezetőség elfogadja Székely Gábor jelentkezését a Puszta Hangja Egyesületbe. Egyben megbízza a Titkárt, hogy a jelentkezőt mai nappal vegye nyilvántartásba.

Felelős: Titkár
Határidő: Azonnal
Tárgy: Tagfelvétel
Határozat száma: V 20/07.IX.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vezetőség elfogadja Képli Barbara jelentkezését a Puszta Hangja Egyesületbe. Egyben megbízza a Titkárt, hogy a jelentkezőt mai nappal vegye nyilvántartásba.

Felelős: Titkár
Határidő: Azonnal
Tárgy: Tagfelvétel
Határozat száma: V 19/07.IX.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vezetőség elfogadja Szentgyörgyi László jelentkezését a Puszta Hangja Egyesületbe. Egyben megbízza a Titkárt, hogy a jelentkezőt mai nappal vegye nyilvántartásba.

Felelős: Titkár
Határidő: Azonnal
Tárgy: Tagfelvétel
Határozat száma: V 18/07.IX.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vezetőség elfogadja Szentgyörgyi Mária Judit jelentkezését a Puszta Hangja Egyesületbe. Egyben megbízza a Titkárt, hogy a jelentkezőt mai nappal vegye nyilvántartásba.

Felelős: Titkár
Határidő: Azonnal
Tárgy: 2008 évben tervezett programok
Határozat száma: V 17/07.IX.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

A vezetőség elhatározza, hogy 2008-ban az előző határozatokban jóváhagyott rendezvényeken túlmenően, a következő rendezvényeket tervezi megrendezni:
„Csendes…..Esték” sorozatot havi egy alkalommal.
„Szülőföldemen” című sorozatot havi egy alkalommal.
Gyermeknapot május 31-én.
Kórus fesztivált októberben.

Felelős: Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: „Ide nekem az oroszlánt is” című műveltségi vetélkedő rendezése
Határozat száma: V 16/07.IX.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

A vezetőség elhatározza, hogy 2008 januárjában kiírja a műveltségi vetélkedőt a 2007 évihez képest, változatlan feltételekkel, kivéve a V 14/07.IX.23. számú határozat és a V 15/07.IX.23. számú határozatban foglalt módosításokat.
Október közepe és november vége közötti időpontba megrendezi a selejtezőket és az elődöntőket. A döntő december 27-én lesz.

Felelős: Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: „Ide nekem az oroszlánt is” című műveltségi vetélkedőn fellépők körének lakóhelyszerinti meghatározása.
Határozat száma: V 15/07.IX.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

A vezetőség úgy határoz, hogy az „Ide nekem az oroszlánt is” című műveltségi vetélkedőre, lakóhelyétől függetlenül bárki jelentkezhet

Felelős: Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: „Ide nekem az oroszlánt is” című műveltségi vetélkedőn használható zene
Határozat száma: V 14/07.IX.23.

Határozat:
Vezetőség három igen, kettő nem (Ludányi András és Szabó István) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

A vezetőség úgy határoz, hogy az „Ide nekem az oroszlánt is” című műveltségi vetélkedőn, énekes és tánc kategóriában nem csak magyar szerzők műveivel lehet fellépni.

Felelős: Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: Farsangi bál szervezése
Határozat száma: V 13/07.IX.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

A vezetőség elhatározza, hogy elfogadható árajánlatok és megfelelő számú jegyeladás esetén, megrendezi a farsangi bált.

Felelős: Elnök
Határidő: Folyamatos
Tárgy: „…Hát a mi Sándorunk most mit csinál?” Petőfi – ’48 című emlékverseny menete
Határozat száma: V 12/07.IX.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

A vezetőség elfogadja a, „…Hát a mi Sándorunk most mit csinál?” Petőfi – ’48 című emlékverseny, Balogh Mihály által az előzőekben ismertetett menetét, és megbízza a további teendők elvégzésével.

Felelős: Elnök
Határidő:2008 március 15.
Tárgy: Kórusfesztivál
Határozat száma: V 11/07.IX.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

A vezetőség elfogadja a Kórusfesztivál, Elnök által az előzőekben ismertetett menetét, és megbízza Szabó Istvánt és Szabó Krisztinát a további teendők elvégzésével.

Felelős: Elnök
Határidő: 2007. október 20.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V 10/07.IX.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség az ülés menetét az alábbi napirendi pontok szerint határozza meg:
1. Kórusfesztivál megtárgyalása
2. Petőfi Sándor emlékverseny kiírásának megtárgyalása
3. Farsangi bál rendezésének megtárgyalása
4. „Ide nekem az oroszlánt is” című műveltségi vetélkedő rendezésének
megtárgyalása.
5. További, 2008 évi rendezvények megtárgyalása
6. Új tagok felvétele
7. Egyéb ügyek
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V 09/07.IX.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Balogh Mihályt és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésével.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V 08/07.IX.23.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Asztalos Jánosnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Napirendi pontok meghatározása
Határozat száma: V 07/07.VI.30.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség az ülés menetét az alábbi napirendben határozza meg:
1. Az első félév értékelése
2. Második félévi feladatok megbeszélése

Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv hitelesítésére
Határozat száma: V 06/07.VI.30.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Balogh Mihályt és Ludányi Andrást a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Tárgy: Megbízás jegyzőkönyv vezetésére
Határozat száma: V 05/07.VI.30.

Határozat:
Vezetőség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Vezetőség megbízza Asztalos Jánosnét a jegyzőkönyv vezetésével.
Tárgy: Tagfelvétel
Határozat száma: V 04/07.III.31.

Határozat:
Vezetõség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vezetõség elfogadja Szabó Krisztina jelentkezését a Puszta Hangja Egyesületbe. Egyben megbízza a Titkárt, hogy a jelentkezõt mai nappal vegye nyilvántartásba

Felelõs: Titkár

Határidõ: Azonnal

Tárgy: Pályázat
Határozat száma: V 03/07.III.31.

Határozat:
Vezetõség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

A vezetõség a pályázati anyagot a jelzett módosításokkal elfogadja. Azt benyújtásra alkalmasnak találja.

Felelõs: Ludányi András
Határidõ: 2007. április 16.
Tárgy: Tagfelvétel
Határozat száma: V 02/07.I.06.

Határozat:
Vezetõség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vezetõség elfogadja Dinnyés Zoltán jelentkezését a Puszta Hangja Egyesületbe. Egyben megbízza a Titkárt, hogy a jelentkezõt mai nappal vegye nyilvántartásba.

Felelõs: Asztalos Jánosné
Határidõ: Azonnal
Tárgy: Tagfelvétel
Határozat száma: V 01/07.I.06.

Határozat:
Vezetõség egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vezetõség elfogadja Dinnyésné Mészáros Irén jelentkezését a Puszta Hangja
Egyesületbe. Egyben megbízza a Titkárt, hogy a jelentkezõt mai nappal vegye nyilvántartásba.

Felelõs: Asztalos Jánosné
Határidõ: Azonnal